ผีจับหัว

  อาม ชุติมา   THE TIG   ลูกทุ่ง   อีสาน   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผีจับหัว TheTig X อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: บอส ศตวรรษติดต่องานแสดง: 0832595985

โสFmด โสด โสด ตอนนี้มัน โสC#ด โสด โสดโสD#ด โสด โสด ตอนนี้เลยอยาFmกจะมีใครนอFmนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงC#าหัวใจกลัวผีD#มาจับหัวฉันก่อนนอFm

Fm | C# |D# | Fm |
Fm | C# |D# | Fm |

โสFmดก็โสด แถมยังC#มากลัวผีกลัD#วจริง ๆ ไม่ได้มาพูดเล่Fmนมาหยอกอะไรไม่เชื่Fmอลองเป็นคนโสด ลองเป็นคC#นที่ไม่มีใครความเหงD#ามันเดียวดาย ห้องกว้Fmางขึ้นทันตา

เลยอยากมีใคC#ร..สักหนึ่งคD#มาช่วCmยเล่นหัวฉันก่อนอFmจับฉันลงเตียงนอนลงC#บนหมอน..ก่อนนอนให้เสียวหัD#ว..ใจ

แต่ตอนนี้ฉันยัง โสFmด โสด โสดตอนนี้มัน โสดC# โสด โสดโสD#ด โสด โสด ตอนนี้เลยอยาFmกจะมีใครนอFmนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงC#าหัวใจกลัวผีD#มาจับหัวฉันก่อนนอFm

Fm | C# |D# | Fm |
Fm | C# |D# | Fm |

โสFmดก็โสด ฉันเอC#งก็กลัวผีเวลD#าแบบนี้ บ่ฮู้Fmสิเฮ็ดจั่งใด๋ก็เป็Fmนคนโสด เป็นคนที่C#ไม่มีใครหากว่าอ้าD#ยมีใจ ก็อยาFmกสิให้เข้ามา

* | ** |

Fm | C# |D# | Fm |
Fm | C# |D# | Fm |

* | ** | ** |

Fm | C# | D# | Fm | ( x2 )ฟังเพลง - ผีจับหัว TheTig X อาม ชุติมา - YouTube

เนื้อเพลง ผีจับหัว TheTig X อาม ชุติมา โสด โสด โสด ตอนนี้มัน โสด โสด โสด โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอยากจะมีใคร นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงาหัวใจ กลัวผีมาจับหัวฉันก่อนนอน โสดก็โสด แถมยังมากลัวผี กลัวจริงๆไม่ได้มาพูดเล่นมาหยอกอะไร ไม่เชื่อลองเป็นคนโสด ลองเป็นคนที่ไม่มีใคร ความเหงามันเดียวดาย ห้องกว้างขึ้นทันตา เลยอยากมีใคร สักหนึ่งคน มาช่วยเล่นหัวฉันก่อนอน จับฉันลงเตียงนอนลงบนหมอน ก่อนนอนให้เสียวหัว ใจ แต่ตอนนี้ฉันยัง โสด โสด โสด ตอนนี้มัน โสด โสด โสด โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอยากจะมีใคร นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงาหัวใจ กลัวผีมาจับหัวฉันก่อนนอน โสดก็โสด ฉันเองก็กลัวผี เวลาแบบนี้ บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งใด๋ ก็เป็นคนโสด เป็นคนที่ไม่มีใคร หากว่าอ้ายมีใจ ก็อยากสิให้เข้ามา