นอนไม่หลับ

  Three Man Down   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นอนไม่หลับ Three Man Down
เนื้อร้อง: คราม อมฤตทำนอง: อรรถพล ประเสริฐยิ่งเรียบเรียง: Three Man Down

G | C |

C | Am |Dm | G |
Em | Am |Dm | G |

 C จะเจอใคร ๆ ก็ไม่เคยAmจะสับสน Dm ก็คุยก็คบเป็นเพื่อนกัG

  ก่อนจะมีEmแค่เธอคบกัAนไม่ทันจะกี่วัน F ฉันก็เริ่มมีปัญหG

แค่เธอหัFนไปมองยิ้มกับใคEmรก็ไหวหวั่AmฉัFนก็ไม่สบายใCยิ่งได้เห็Fนเขามอง ยิ้มให้เธEmอยิ่งร้อนใจAmไม่รู้Fทำไมต้องเดือดร้อG

อยู่ ๆ ก็มีCเรื่องราวให้นอAmนไม่หลับให้กลับมาคิDmดวกวนทั้งคืGนวุ่นวายอยู่ ๆ ก็มีEmเรื่องเธอรบกวAmนหัวใจนี่มัDmนหมายความว่าไงG (ที่ฉันเป็(C)น)

C | Am |Dm | G |
Em | Am |Dm | G |

 C ในความเป็นจริง เข้าใจAmตลอดมา Dm ว่าเธอกับฉันเป็นเพื่อนกัG

  ที่มันไม่Emเข้าใจก็คือAทำไมที่ใจฉัน F นับวันยิ่งมีปัญหG

* | ** |

C | Am |Dm | G |
Em | Am |Dm | G |

** | ** |

C | Am |Dm | G |
Em | Am |Dm | G |ฟังเพลง - นอนไม่หลับ Three Man Down

เนื้อเพลง นอนไม่หลับ Three Man Down จะเจอใครๆก็ไม่เคยจะสับสน ก็คุยก็คบเป็นเพื่อนกัน ก่อนจะมีแค่เธอคบกันไม่ทันจะกี่วัน ฉันก็เริ่มมีปัญหา แค่เธอหันไปมองยิ้มกับใครก็ไหวหวั่น ฉันก็ไม่สบายใจ ยิ่งได้เห็นเขามอง ยิ้มให้เธอยิ่งร้อนใจ ไม่รู้ทำไมต้องเดือดร้อน อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย อยู่ๆก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจ นี่มันหมายความว่าไง (ที่ฉันเป็น) ในความเป็นจริง เข้าใจตลอดมา ว่าเธอกับฉันเป็นเพื่อนกัน ที่มันไม่เข้าใจก็คือทำไมที่ใจฉัน นับวันยิ่งมีปัญหา