ฉันมันเป็นใคร (Who I Am)

  Tilly Birds   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันมันเป็นใคร Tilly Birds
เนื้อร้อง/ทำนอง: Anuroth Ketlekha, 3rdเรียบเรียง: Thuwanon Tantiwattanaworakul, MILO物語ดนตรี: Anuroth Ketlekha, 3rd, Nutdanai Chuchat, BILLbilly01, Thuwanon Tantiwattanaworakulโปรดิวเซอร์: Nutdanai Chuchat, BILLbilly01สังกัดค่าย: GeneLabติดต่องานแสดง: 0866696099

Cm | Gm |Cm | Gm |

มัCmนทรมานกับการจะล้างเธออกไGmป ให้มันพันจากจิตใจเลCmยอยากจะถาม เธอมีวิธีการทำอย่างไGmร ถึงได้ลบฉันออก

เพรCmาะในตอนนี้ ทุกอย่างข้างในนี้มีแต่เธGmอ มีแต่เธอ อยู่ทุกที่มัCmนพอจะมี จะมีสักครั้งไหมที่ในนั้Gmน..ยังมีฉันแค่สักนิด

Cm |

ในGmความทรงจำนั้น ยังมีฉันอยู่บ้างไหม.. CmในGmใจเธอดวงนั้น ยังมีฉันหลงเหลือไหม.Cm.มีGmฉันเข้ามาไหCmม..

ฉันมันเป็นใคCmร..อยู่ตรงไหนในความทรงจำของเธGmอ..เธอคิดถึงใCmคร..ในความฝันเคยมีภาพฉันบ้างไหGmม..

* |

Cm | Gm |Cm | Gm |

เรCmายังมีความหมาย..อะไรกับใครบ้างไหมตัGmวตนของเรานั้น มันยังสำคัญใช่ไหมเรCmามีคุณค่าแค่ไหน เมื่อไม่มีGmใครแล้ว

Cm | Cm |Gm | Gm |
Cm | Cm |Gm | Gm |

Cm | D7 |Gm | Gm |
Cm | D7 |Gm | Gm |
Cm | D7 |Gm | Gm |
Cm | D7 |Gm | Gm |

ฉันมันเป็นใคCmชีวิตนี้D7 คนกำหนดไม่ใช่เธGmอ..ฉันจะเป็นใคCmอยู่ที่ฉัD7น ไม่ใช่เธอ ไม่ใช่(Gm) | (F7)ใคร..

** |

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |ฟังเพลง - ฉันมันเป็นใคร TillyBird - YouTube

เนื้อเพลง ฉันมันเป็นใคร Tilly Birds มันทรมาน กับการจะล้างเธออกไป ให้มันพันจากจิตใจ เลยอยากจะถาม เธอมีวิธีการ ทำอย่างไร ถึงได้ลบฉันออก เพราะในตอนนี้ ทุกอย่างข้างในนี้ มีแต่เธอ มีแต่เธอ อยู่ทุกที่ มันพอจะมี จะมีสักครั้งไหม ที่ในนั้น ยังมีฉันแค่สักนิด ในความทรงจำนั้น ยังมีฉันอยู่บ้างไหม ในใจเธอดวงนั้น ยังมีฉันหลงเหลือไหม มีฉันเข้ามาไหม ฉันมันเป็นใคร อยู่ตรงไหนในความทรงจำของเธอ เธอคิดถึงใคร ในความฝันเคยมีภาพฉันบ้างไหม เรายังมีความหมาย อะไรกับใครบ้างไหม ตัวตนของเรานั้น มันยังสำคัญใช่ไหม เรามีคุณค่าแค่ไหน เมื่อไม่มีใครแล้ว ฉันมันเป็นใคร ชีวิตนี้ คนกำหนดไม่ใช่เธอ ฉันจะเป็นใคร อยู่ที่ฉัน ไม่ใช่เธอ ไม่ใช่ใคร