ดวงใจอเวจี (ภาคต่อจาก เปรต)

  ถิ่น ภูไท   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี ถิ่น ภูไท พอดีม่วน
ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: นิค สะเลอปี้, ใบกระเภาโปรดิวเซอร์: ใบกระเภา, อาร์ม โน๊ตผีบอกสังกัดค่าย: พอดีม่วน

Dm | A# |Gm | A |

Dm | A# |Gm | A | Dm |

 Dm  ดินแดนนี้ คือที่ไGmด.. C  โอบล้อมด้วยไฟที่ร้อนAรน.. Dm  ที่ซึ้งไร้กฎหมGmายคุ้มคน.. C  ต้องยอมทAmนทุกทรมDmาน..

 Gm  มีชายกายแดง..ทวงถาAmมถึงกรรมทำไว้ A/C#  ในตอนที่เป็นมนุDmษย์   เจ้Gmาเคยทำกรรมร้าย..กับหญิAmงที่รักเจ้าที่สุด   ความโลGmภมันผุดบังใจ..ให้ทำเลA | Aว..

เอามันไปลA#งนรกขุมอCนันตริยกรDmรมผู้ใดทำแม่เจ็บช้ำA# มันต้องรับกรรCมยาวนานพันA7ปีคิดฆ่ามารดGmาผู้กำเนิดกาCต้องถูกไฟA/C#แผดเผาจนเป็Dmนธุลีช่าA#งสมเพศ เปรตอเวจี..A   ที่ไร้ดวงใDmจ..

Dm | A# |Gm | A |

* | ** |

A# C | Dm |
A# C | A |
Gm C | A/C# Dm |
A# | A | A |

** |

Dm | A# | Gm | A | Dm |ฟังเพลง - ดวงใจอเวจี ถิ่น ภูไท พอดีม่วน - YouTube

เนื้อเพลง ดวงใจอเวจี ถิ่น ภูไท พอดีม่วน ดินแดนนี้ คือที่ได โอบล้อมด้วยไฟที่ร้อนรน ที่ซึ้งไร้กฎหมายคุ้มคน ต้องยอมทนทุกทรมาน มีชายกายแดง ทวงถามถึงกรรมทำไว้ ในตอนที่เป็นมนุษย์ เจ้าเคยทำกรรมร้าย กับหญิงที่รักเจ้าที่สุด ความโลภมันผุดบังใจ ให้ทำเลว เอามันไปลงนรกขุมอนันตริยกรรม ผู้ใดทำแม่เจ็บช้ำ มันต้องรับกรรมยาวนานพันปี คิดฆ่ามารดาผู้กำเนิดกาย ต้องถูกไฟแผดเผาจนเป็นธุลี ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไร้ดวงใจ