LOCKDOWN ล็อคดาวน์

  โต๋ ศักดิ์สิทธิ์   UrboyTS   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง LOCKDOWN โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ feat.UrboyTS
เนื้อร้อง/ทำนอง: Saksit Vejsupaporn, Panya Pakunpanyaเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Saksit Vejsupapornสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSICติดต่องานแสดง: 0830978261, 0969494666

G | Bm |C | Cm |

 G  โลกหมุนไปทุกวัBmน เรื่องราวนับร้อยพัAm   ปรับตัวแทCmบไม่ทันไช่ไหม G  ถึงแม้ฤดูกาBmลเปลี่ยนผันไป Am  แต่มีสิ่งหนึ่งที่นานแค่ไหCmนมั่นคงเสมอ

 C  (คือ)หัวใBmจคงเดิEmม ที่ตรงนี้Am..ไม่เปลี่ยนไCm

ล๊อGค ใส่กุญแจไBmว้ ไม่ให้ใครเข้าAmมาเก็บไCmว้ให้เธอเท่านั้น G  จะมีเพียงแค่เธBmอคนเดียว..ทุก ๆAm วัน   ขCmอให้มั่นใจ

คำGว่ารักจากฉันไม่ขอมอบให้BmใครมีAmแต่เธอเท่านั้นที่ทำให้หวั่นCmไหวต่Gอให้วันเวลาเปลี่ยนผันสักเท่Bmาไหร่ใจAmที่มีให้เธอฉันขอล๊อคเก็บไCmว้..

ล๊อGค ๆ ๆ ๆ หัวใจมีแต่เธอBm ๆ ๆ ๆ ข้างในpasAmsword ล๊อคใส่กุญแจเก็บไว้จะไม่แงCmะ จะไม่ยอม จะไม่เปิดให้คนไหน

 G  ใครจะดี ใครจะปัง สักเท่าไหร่ Bm  ใครจะวิบ ใครจะวับ ก็แล้วไง Am  ก็ไม่ใช่คนหลายใจ   ต่อให้ร้อCmยล้านปี ไม่มีวันเปลี่ยนฉันได้

* | ** | *** |

C | Bm Em | Am | Cm |

** |

คำGว่ารักจากฉันไม่ขอมอบให้BmใครมีAmแต่เธอเท่านั้นที่ทำให้หวั่นCmไหวต่Gอให้วันเวลาเปลี่ยนผันสักเท่Bmาไหร่ใจAmที่มีให้เธอ ฉันCmขอล๊อคเก็บไว้(G)..ฟังเพลง - LOCKDOWN โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ feat.UrboyTS - YouTube

เนื้อเพลง LOCKDOWN โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ feat.UrboyTS โลกหมุนไปทุกวัน เรื่องราวนับร้อยพัน ปรับตัวแทบไม่ทันไช่ไหม ถึงแม้ฤดูกาลเปลี่ยนผันไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่นานแค่ไหนมั่นคงเสมอ (คือ)หัวใจคงเดิม ที่ตรงนี้ ไม่เปลี่ยนไป ล๊อค ใส่กุญแจไว้ ไม่ให้ใครเข้ามา เก็บไว้ให้เธอเท่านั้น จะมีเพียงแค่เธอคนเดียว ทุกๆวัน ขอให้มั่นใจ คำว่ารักจากฉันไม่ขอมอบให้ใคร มีแต่เธอเท่านั้นที่ทำให้หวั่นไหว ต่อให้วันเวลาเปลี่ยนผันสักเท่าไหร่ ใจที่มีให้เธอฉันขอล๊อคเก็บไว้ ล๊อคๆๆๆหัวใจ มีแต่เธอๆๆๆข้างใน password ล๊อคใส่กุญแจเก็บไว้ จะไม่แงะ จะไม่ยอม จะไม่เปิดให้คนไหน ใครจะดี ใครจะปัง สักเท่าไหร่ ใครจะวิบ ใครจะวับ ก็แล้วไง ก็ไม่ใช่คนหลายใจ ต่อให้ร้อยล้านปี ไม่มีวันเปลี่ยนฉันได้ คำว่ารักจากฉันไม่ขอมอบให้ใคร มีแต่เธอเท่านั้นที่ทำให้หวั่นไหว ต่อให้วันเวลาเปลี่ยนผันสักเท่าไหร่ ใจที่มีให้เธอ ฉันขอล๊อคเก็บไว้