เฝ้าหม้อ (เวอร์ชั่นอีสาน)

  เตย วีรยา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เฝ้าหม้อ (เวอร์ชั่นอีสาน) เตย วีรยา
เนื้อร้อง: เตย วีรยา, กรด ทรงกรดทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อโปรดิวเซอร์: โป้ง, รอน, จำเป็น, บอล, ธนภัทร นามกา, จิ๋วติดต่องานแสดง: 0951511389, 0619824252

Em C | G D |
Em C | G D |

ม่วEmนกันสาอ้าย ม่วนCกันสาอ้ายเอาDที่อ้ายเฮ็ดแล้วสำบายม่วEmนกันสาอ้าย ม่วCนกันสาอ้ายเอาDที่อ้ายเฮ็ดแล้วสำบาย

Em C | G D |
Em C | G D |

 Em  ซ่อมเบิ่งคือสิหนัCกสุมื้อ   ข่อยว่าGสิไปกันบ่ได้D Em  แต่ละมื้อคือบ่ได้C เฮ็ดงง เฮ็ดงาGน อีหยังDเลย Em  จับกลุ่มมอซCอ เฝ้าหม้อน้ำท่อG   ถืกจ๋มป่านใด๋Dกะเสย Em  คั่นอยู่ จังซี่C พฤติกรรมนี้G เลิกกันดีกว่D

ข่อยว่ามันหนัEmกแล้วอ้าย.. C G  จังซี่Dน้องบ่อยากทนEmแล้วอ้าย.. C G  เฮาแยDกกันดีกว่าบ่Emละอ้าย..   C G  คั่นอ้ายเอDาแต่เฝ้าหม้อ

Em C | G D |
Em C | G D |

 Em  บ่ฮู้เป็นหยัCง กะด้อ กะเดี้Gย บ่หลับ บ่นอD Em  บ่ค่อยเชื่อใCจ จักเป็นอีกหยัGง ข่อยว่าคือสิหลDอน Em  ถ้าอยู่จังซี่C กะเอาจังซี่G เซาคบกันก่อD   เลิกให้ได้Dก่อน หยุดให้ได้Dก่อน   ค่อยมาพ้อกันใหม่

ม่วEmนกันสาอ้าย ม่วนCกันสาอ้ายเอาGที่อ้ายเฮ็ดแล้วDสำบายม่วEmนกันสาอ้าย ม่วCนกันสาอ้ายเอาGที่อ้ายเฮ็ดแล้วDสำบาย

Em C | G D |Em C | G D |
Em C | G D |Em C | G D |

* | ** |

Em C | G D |Em C | G D |

*** | **** | **** |

Em C | G D | ( x4 ) | Em |ฟังเพลง - เฝ้าหม้อ (เวอร์ชั่นอีสาน) เตย วีรยา - YouTube

เนื้อเพลง เฝ้าหม้อ (เวอร์ชั่นอีสาน) เตย วีรยา ม่วนกันสาอ้าย ม่วนกันสาอ้าย เอาที่อ้ายเฮ็ดแล้วสำบาย ม่วนกันสาอ้าย ม่วนกันสาอ้าย เอาที่อ้ายเฮ็ดแล้วสำบาย ซ่อมเบิ่งคือสิหนักสุมื้อ ข่อยว่าสิไปกันบ่ได้ แต่ละมื้อคือบ่ได้ เฮ็ดงง เฮ็ดงาน อีหยังเลย จับกลุ่มมอซอ เฝ้าหม้อน้ำท่อม ถืกจ๋มป่านใด๋กะเสย คั่นอยู่ จังซี่ พฤติกรรมนี้ เลิกกันดีกว่า ข่อยว่ามันหนักแล้วอ้าย จังซี่น้องบ่อยากทนแล้วอ้าย เฮาแยกกันดีกว่าบ่ละอ้าย คั่นอ้ายเอาแต่เฝ้าหม้อ บ่ฮู้เป็นหยัง กะด้อ กะเดี้ย บ่หลับ บ่นอน บ่ค่อยเชื่อใจ จักเป็นอีกหยัง ข่อยว่าคือสิหลอน ถ้าอยู่จังซี่ กะเอาจังซี่ เซาคบกันก่อน เลิกให้ได้ก่อน หยุดให้ได้ก่อน ค่อยมาพ้อกันใหม่ ม่วนกันสาอ้าย ม่วนกันสาอ้าย เอาที่อ้ายเฮ็ดแล้วสำบาย ม่วนกันสาอ้าย ม่วนกันสาอ้าย เอาที่อ้ายเฮ็ดแล้วสำบาย