รักเธอ

  โต๋ ศักดิ์สิทธิ์   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักเธอ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
สังกัดค่าย: Bakery Music

Dmaj7 E | C#m7 F#m7 |
Bm7 C#m7 Dmaj7 |

A | D |A | D |

เคยไหAมบางทีเมื่อเธอต้องการพูดอะไรออกไปเคยไหF#mมบางทีคำพูดมันไม่ยอมตรงกันกับใจทั้งที่Dพยายาม และไม่ว่าจะเตรียมตัว..สักขนาดAไหน    E

เหมือนฉันAเองที่กำลังเผชิญหน้าความเป็นจริงและถึงแม้F#mข้างในพยายามพูดออกไปให้หมดทุกDสิ่ง..อย่างที่ตั้งใEจ..

แต่มัC#mน.. ก็เหมือF#mนเคยไม่C#mว่าจะเปิดเผยสักเท่าF#mไหร่เมื่อต้อDงพูดคำนั้น เสียFงฉันมันก็หายไE

อ่านปากของฉันนDmaj7ะ ว่า รักEเธออยากจะพูดอีกครั้C#m7ง ว่า รักF#mเธอและจะเป็นอย่างนี้BmกับเธEอ ไม่ว่านานสักเท่าAไร.. A7ไม่ต้องกลัวว่าฉัDmaj7น.. จะรักEใครไม่ต้องห่วงว่าฉัC#m7น.. เปลี่ยนหัวF#mใจฉันจะเป็นอย่างนี้Bm จะ รักEเธอ ตลอดไป..

A | D E |

ฉันรู้Aดีว่าบางทีมันก็ดูเหมือนน่ารำคาญแต่ฉัF#mนจะพยายามที่จะพูดออกไปให้หมดทุกDสิ่งให้หมดทั้งหัวใE

* | ** |

A | D |A | D |

* | ** |

A | F#m |

จะย้ำด้วยคำ ๆ นี้D..ว่ารักEเธอ ไม่ยอมรักใA E | A7คร..ฟังเพลง - รักเธอ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ - YouTube

เนื้อเพลง รักเธอ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เคยไหมบางทีเมื่อเธอต้องการพูดอะไรออกไป เคยไหมบางทีคำพูดมันไม่ยอมตรงกันกับใจ ทั้งที่พยายาม และไม่ว่าจะเตรียมตัว สักขนาดไหน เหมือนฉันเองที่กำลังเผชิญหน้าความเป็นจริง และถึงแม้ข้างในพยายามพูดออกไปให้หมดทุกสิ่ง อย่างที่ตั้งใจ แต่มัน ก็เหมือนเคย ไม่ว่าจะเปิดเผยสักเท่าไหร่ เมื่อต้องพูดคำนั้น เสียงฉันมันก็หายไป อ่านปากของฉันนะ ว่า รักเธอ อยากจะพูดอีกครั้ง ว่า รักเธอ และจะเป็นอย่างนี้กับเธอ ไม่ว่านานสักเท่าไร ไม่ต้องกลัวว่าฉัน จะรักใคร ไม่ต้องห่วงว่าฉัน เปลี่ยนหัวใจ ฉันจะเป็นอย่างนี้ จะ รักเธอ ตลอดไป ฉันรู้ดีว่าบางทีมันก็ดูเหมือนน่ารำคาญ แต่ฉันจะพยายามที่จะพูดออกไปให้หมดทุกสิ่ง ให้หมดทั้งหัวใจ จะย้ำด้วยคำๆนี้ ว่ารักเธอ ไม่ยอมรักใคร