ข่อยมักเขา

  ตั้ง ออโต้จูน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ข่อยมักเขา ตั้ง ออโต้จูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: คนแต่งเพลงฮ้อนท้องวาบๆเรียบเรียง: คณะยิวตุ๊กกั้งสังกัดค่าย: เพียวโปรดักชั่นติดต่องานแสดง: 0880446514

C#m | G#m |C#m | G#m |
C#m | G#m |C#m | G#m |

ข่อยมักเขC#mา ข่อยมักเขาข่อยมักเขG#mา กะยังว่าข่อยมักเขาข่อยมักเขC#mา ข่อยมักเขาข่อยมักเขG#mา ข่อย ข่อยมักเขา

* |

C#mมเป็นลูกซายกก ขึ้น ม.3G#m เส้นเริ่มดกเห็C#mนหมู่มีผุสาว เหลียวเบิ่งเฮG#mาปานโตตลกเบิ่งเขC#mาหย่างนำกันกะเท่ดีเบิ่งเฮG#mาพอปานเด็ก ป.4อยากอC#mยู่แต่บ่กล้าสิลองดีย่านเขามีแฟG#mนแล้วเจ็บโตฟรี

* |

ตั้C#mงแต่น้อยจนใหญ่ อยู่ใG#mนโอวาทตลอดมื้อนี่C#mมาพ้อผุสาวคนไค ในใจG#mฮู้สึกอยากกอดฮอโมC#mนร่างกายมันไหลหลั่งอยากขG#mอไปคบแบบจิงจัง

แต่ย่าC#mนแม่หลับตาซังจับไม้แส้G#mฟาดลงกลางหลัง

โอC#mยส่างมางามแท้น้อ ย้า!!!โอG#mย อดใจอยู่บ่น้อออออ ย้า!!!โอC#mยสิลองเสี่ยงเบิ่งบ๊อ ย้า!!!คั่นถืกแส้G#mอีแม่กะยอมน้อออ

* |

เพราะเธC#mอคือแรงจูงใจที่ทำให้ฉันไปโรงเรียนอยากได้G#mเป็นคนในใจ ที่ทำฉันตั้งใจเฮียนสิฟ้าC#mวลุกตื่นแต่เซ้า แม่ใช้บ่เถียง บ่เว้าเป็น puG#mppy love สองเฮา

* |

ข่อยมักเขC#mา ข่อยมักเขาข่อยมักเขG#mา แม่ ข่อยมักเขาข่อยมักเขC#mา ข่อยมักเขาข่อยมักเขG#mา อีแม่ ข่อยมักเขา

C#m | G#m | ( x6 ) | ( Fade Out )ฟังเพลง - ข่อยมักเขา ตั้ง ออโต้จูน - YouTube

เนื้อเพลง ข่อยมักเขา ตั้ง ออโต้จูน ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา กะยังว่าข่อยมักเขา ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา ข่อย ข่อยมักเขา ผมเป็นลูกซายกก ขึ้น ม 3 เส้นเริ่มดก เห็นหมู่มีผุสาว เหลียวเบิ่งเฮาปานโตตลก เบิ่งเขาหย่างนำกันกะเท่ดี เบิ่งเฮาพอปานเด็ก ป 4 อยากอยู่แต่บ่กล้าสิลองดี ย่านเขามีแฟนแล้วเจ็บโตฟรี ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ อยู่ในโอวาทตลอด มื้อนี่มาพ้อผุสาวคนไค ในใจฮู้สึกอยากกอด ฮอโมนร่างกายมันไหลหลั่ง อยากขอไปคบแบบจิงจัง แต่ย่านแม่หลับตาซัง จับไม้แส้ฟาดลงกลางหลัง โอยส่างมางามแท้น้อ ย้า!!! โอย อดใจอยู่บ่น้อออออ ย้า!!! โอยสิลองเสี่ยงเบิ่งบ๊อ ย้า!!! คั่นถืกแส้อีแม่กะยอมน้อออ เพราะเธอคือแรงจูงใจที่ทำให้ฉันไปโรงเรียน อยากได้เป็นคนในใจ ที่ทำฉันตั้งใจเฮียน สิฟ้าวลุกตื่นแต่เซ้า แม่ใช้บ่เถียง บ่เว้า เป็น puppy love สองเฮา ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา แม่ ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา ข่อยมักเขา อีแม่ ข่อยมักเขา