วอแว (WarWhere)

  War Wanarat   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วอแว War Wanarat วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์
เนื้อร้อง: Boy Sompobทำนอง: ปนัสฐ์ นาครำไพเรียบเรียง: ณปภัช กาญจนรัตน์ดนตรี: ณปภัช กาญจนรัตน์, ปนัสฐ์ นาครำไพสังกัดค่าย: Neon Music

D | F#m |Bm | G A |
D | F#m |Bm | G A |

รู้Dเอาไว้เลยนะเธอนะแค่F#mรอยยิ้มหวาน ๆ แค่นั้นเบเบBmแค่นี้ จะทำให้ฉันหวั่นไหGวมันไม่Aง่าย

รู้Dเอาไว้เลยนะที่รักแค่หน้F#mาหวาน ๆ ของเธอเท่านั้นไม่Bmใช่ง่าย ๆ ฉันไม่ใช่ผู้ชาGยทั่ว ๆA ไป

 Em  ที่จะยอมมอบหัวใจAให้เธอ.. Em  ตกหลุมรักตั้งแต่แรกAเจอ

   ต่อให้ฉันหวั่นไหDว ฉันก็ไม่บอก F#m  จะไม่บอกเธอว่ารัก   ฉันไม่Bmบอก เธอไม่ต้องมางGอ..แAง..   รักDเธอ ก็ไม่บอก..  F#m  ว่าเธอคือคนในฝัน   ฉันไม่Bmบอก เธอไม่ต้องมาวGอ..แAว.. (ไม่ต้องเลย)

D | D |

ถ้าDเธอคิดว่าจะชนะด้วยคำF#mหวาน ๆ คำเดียวเท่านั้นเก็บคำBm ๆ นี้ ไปใช้กับใครที่พร้อGมจะยอมAแพ้

 Em  คนที่ยอมมอบหัวใจAให้เธอ.. Em  ตกหลุมรักตั้งแต่แรกAเจอ

** |

Em | A |

 G  ไม่รู้จะห้าF#mมหัวใจได้สักเท่าไหร่ Em  ยิ่งฝืนเหมือนมันDจะทนไม่ไหว   ไม่Gต้องมาทำตัวน่ารัก ใกล้F#mกว่านี้จะกอดแล้วนะ   ทำEmอะไร ฉันไม่รับAประกัน..

D | F#m |Bm | G A |
D | F#m |Bm | G A |

** | ** |

D |ฟังเพลง - วอแว War Wanarat วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์ - YouTube

เนื้อเพลง วอแว War Wanarat วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์ รู้เอาไว้เลยนะเธอนะ แค่รอยยิ้มหวานๆแค่นั้น เบเบแค่นี้ จะทำให้ฉันหวั่นไหวมันไม่ง่าย รู้เอาไว้เลยนะที่รัก แค่หน้าหวานๆของเธอเท่านั้น ไม่ใช่ง่ายๆฉันไม่ใช่ผู้ชายทั่วๆไป ที่จะยอมมอบหัวใจให้เธอ ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ ต่อให้ฉันหวั่นไหว ฉันก็ไม่บอก จะไม่บอกเธอว่ารัก ฉันไม่บอก เธอไม่ต้องมางอ แง รักเธอ ก็ไม่บอก ว่าเธอคือคนในฝัน ฉันไม่บอก เธอไม่ต้องมาวอ แว (ไม่ต้องเลย) ถ้าเธอคิดว่าจะชนะ ด้วยคำหวานๆคำเดียวเท่านั้น เก็บคำๆนี้ ไปใช้กับใครที่พร้อมจะยอมแพ้ คนที่ยอมมอบหัวใจให้เธอ ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ ไม่รู้จะห้ามหัวใจได้สักเท่าไหร่ ยิ่งฝืนเหมือนมันจะทนไม่ไหว ไม่ต้องมาทำตัวน่ารัก ใกล้กว่านี้จะกอดแล้วนะ ทำอะไร ฉันไม่รับประกัน