คนเพ้อเจ้อ

  เทพลีลา   เหว่ง ภูศณัฎฐ์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนเพ้อเจ้อ เหว่ง ภูศณัฎฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง ศิรศักดิ์สังกัดค่าย: เทพลีลา

A# | Dm |Cm | D# F | F |

เฝ้าถามตัวเอA#ง.. ว่าฉันเป็นDmอะไรมากมายฉันคิดCmถึงเธอทำไม..ทุกเวลFเฝ้ารอทุกวัA#น รอข้อควาDmมที่เธอส่งมาฉันนั่Cmงมองนาฬิกา..อยู่อย่างนั้F

สิ่งที่ทำได้D#แค่เพียงนั่งฝันเพราะฉัDmนมันคนเพ้อเจ้อนั่งมอCmงแต่เพียงรูปเธFอ ได้แต่มอA#ก็รู้D#ว่าแค่เพื่อนกัน และเธอนั้Dmนก็มีเจ้าขGmองก็คงได้Cmเพียงมอง และคงได้Fเพียงรอต่อไปA#

F |

อยากรู้ว่าเธA#อ.. ในตอนนี้DmเธอทำอะไรงาCmนที่ทำเหนื่อยไหม อยากถามเธFแต่เธอไม่ตอA#บ กี่คืนแล้Dmวที่รอแค่เธอต้องคิCmด ต้องฝันละเมอ..อีกแค่ไหF

* |

 D#  รักคนที่มีDmเจ้าของ ก็Cmเลยต้องยอมเสียใA# D#  เลิกรักไม่ไDmด้ใช่ไหม   เมื่อใจCmมันไม่ยอD#มอยู่อย่างนี้F..

A# | Dm |Cm | F |
A# | Dm |Cm F | A# |

* |

D# | Dm Gm |Cm F | A# |

ก็รู้D#ว่าแค่เพื่อนกัน และเธอนั้Dmนก็มีเจ้าขGmองก็คงได้Cmเพียงมอง และคงได้Fเพียงรอต่อไปA#

D# | Dm Gm |

ก็คงได้Cmเพียงมอง และคงได้Fเพียงรอแต่เธA#

Cm F | A# | A# |ฟังเพลง - คนเพ้อเจ้อ เหว่ง ภูศณัฎฐ์ - YouTube

เนื้อเพลง คนเพ้อเจ้อ เหว่ง ภูศณัฎฐ์ เฝ้าถามตัวเอง ว่าฉันเป็นอะไรมากมาย ฉันคิดถึงเธอทำไม ทุกเวลา เฝ้ารอทุกวัน รอข้อความที่เธอส่งมา ฉันนั่งมองนาฬิกา อยู่อย่างนั้น สิ่งที่ทำได้แค่เพียงนั่งฝัน เพราะฉันมันคนเพ้อเจ้อ นั่งมองแต่เพียงรูปเธอ ได้แต่มอง ก็รู้ว่าแค่เพื่อนกัน และเธอนั้นก็มีเจ้าของ ก็คงได้เพียงมอง และคงได้เพียงรอต่อไป อยากรู้ว่าเธอ ในตอนนี้เธอทำอะไร งานที่ทำเหนื่อยไหม อยากถามเธอ แต่เธอไม่ตอบ กี่คืนแล้วที่รอแค่เธอ ต้องคิด ต้องฝันละเมอ อีกแค่ไหน รักคนที่มีเจ้าของ ก็เลยต้องยอมเสียใจ เลิกรักไม่ได้ใช่ไหม เมื่อใจมันไม่ยอมอยู่อย่างนี้ ก็รู้ว่าแค่เพื่อนกัน และเธอนั้นก็มีเจ้าของ ก็คงได้เพียงมอง และคงได้เพียงรอต่อไป ก็คงได้เพียงมอง และคงได้เพียงรอแต่เธอ