ผ่านมาผ่านไป (I FEEL YOU)

  Whal & Dolph   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผ่านมาผ่านไป Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: Whal & Dolphโปรดิวเซอร์: Whal & Dolphสังกัดค่าย: What The Duck

E | E |E | A |
E | E |E | A |

เก็บEความทุกข์ใจ ปล่อEยมันทิ้งไปทำEให้หัวใจว่าAงเปล่าวอEนให้สายลม ผ่าEนและพัดไปปลอEบโยนหัวใจขอAงเรา..ในC#m Cm7b5คืนนี้..มีเพลF#mงนี้..เข้าใBจ..เธอ..

E | E |E | A |
E | E |E | A |

เก็Eบความทุกข์ทน ใจEที่ร้อนรนไม่นาEนจะพบคน..เข้Aาใจเจ็Eบเพื่อเรียนรู้ จดEจำเอาไว้ปลอEบโยนหัวใจขอAงเธอ..ในC#m Cm7b5คืนนี้..มีเพลงนี้F#m..เข้าใBจ..ปลอบตัวเC#m Cm7b5องไว้..ที่แล้วมาให้ผ่าAน..ไปสักทีB

ให้เธอได้ขEอคืนวันที่แสนEmaj7สวยงามกลับเอามาไว้C#mในใจของเรBถ้ามันจะร้อEนเพียงใด จะหนาEmaj7วเท่าไหร่อดทนเอาไC#mว้ แม้ทรมาB

ปลอบตัวเC#m Cm7b5องไว้..ที่แล้วมาให้ผ่าAน..ไปสักทีB.. เธอ..

E | E |E | A |
E | E |E | A |

ปลอEบโยนหัวใจขอAงเรา..ในC#m Cm7b5คืนนี้..มีเพลF#mงนี้..เข้าใBจ.. ปลอบตัวC#m Cm7b5เองไว้ที่แล้วมาให้ผ่าAน..ไปสักทีB..

* |

ให้เธอได้ขEอเวลาจากเขEmaj7าคืนมาจะนานจะช้C#mาแล้วมันจะหายBดีปลอบตัวเC#m Cm7b5องไว้..ที่แล้วมาให้ผ่าAน..ไปสักทีB..

ปลอบใจเC#m Cm7b5ธอไว้..ผ่านมาแล้วให้มันผ่าAนไปสักทีB.. เธอ..

E | E |E | E |A | A |A | A |
E | E |E | E |A | A |A | A |

 E  ทุกข์ทนสักเท่าไหร่   E   ทุกข์ไปก็เท่Aานั้น E  ร้ายดีอยู่ที่ใจ   E   ทุกข์ไปก็เท่Aานั้น E  ทุกข์ทนสักเท่าไหร่   E   ทุกข์ไปก็เท่Aานั้น E  ร้ายดีอยู่ที่ใจ   E   ทุกข์ไปก็เท่Aานั้น

E | E |E | A | E |ฟังเพลง - ผ่านมาผ่านไป Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ - YouTube

เนื้อเพลง ผ่านมาผ่านไป Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ เก็บความทุกข์ใจ ปล่อยมันทิ้งไป ทำให้หัวใจว่างเปล่า วอนให้สายลม ผ่านและพัดไป ปลอบโยนหัวใจของเรา ในคืนนี้ มีเพลงนี้ เข้าใจ เธอ เก็บความทุกข์ทน ใจที่ร้อนรน ไม่นานจะพบคน เข้าใจ เจ็บเพื่อเรียนรู้ จดจำเอาไว้ ปลอบโยนหัวใจของเธอ ในคืนนี้ มีเพลงนี้ เข้าใจ ปลอบตัวเองไว้ ที่แล้วมาให้ผ่าน ไปสักที ให้เธอได้ขอคืนวันที่แสนสวยงาม กลับเอามาไว้ในใจของเรา ถ้ามันจะร้อนเพียงใด จะหนาวเท่าไหร่ อดทนเอาไว้ แม้ทรมาน ปลอบตัวเองไว้ ที่แล้วมาให้ผ่าน ไปสักที เธอ ปลอบโยนหัวใจของเรา ในคืนนี้ มีเพลงนี้ เข้าใจ ปลอบตัวเองไว้ ที่แล้วมาให้ผ่าน ไปสักที ให้เธอได้ขอเวลาจากเขาคืนมา จะนานจะช้าแล้วมันจะหายดี ปลอบตัวเองไว้ ที่แล้วมาให้ผ่าน ไปสักที ปลอบใจเธอไว้ ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปสักที เธอ ทุกข์ทนสักเท่าไหร่ ทุกข์ไปก็เท่านั้น ร้ายดีอยู่ที่ใจ ทุกข์ไปก็เท่านั้น ทุกข์ทนสักเท่าไหร่ ทุกข์ไปก็เท่านั้น ร้ายดีอยู่ที่ใจ ทุกข์ไปก็เท่านั้น