แพ้นม

  วงเฟส   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แพ้นม วงเฟส
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อสังกัดค่าย: JPS Recordsติดต่องานแสดง: 0951511389

Bm | Bm |G | G |
Bm | Bm |A | A |

G | A |F#m | Bm |
G | A |Bm | A |

ไม่เคBmยมีใคร ทำใจหวั่นไหวได้เท่าเธอเมื่อเราครานั้นได้เห็นเธอใคBmรก็รู้ว่าเธอนั้นใหAญ่..เธอนั้นพกมาใหBmญ่

ได้เจอเธBmอแล้วใจฉัน..แทบจะบ้าตายอกตูม ๆBm  บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันหาAย..วับลงตา..ตุ่Bmมตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้มตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุGม ตะลุมตุ่มตุ้มตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุEmตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้มตุ๊มต่มตุ้มตูAม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

เป็นโรคภูมแพ้G แพ้นมรู้หม้าAยคนดีเจอเธอคนนี้F#mรู้หม้ายมันแอบชอบBmเธออาการภูมิแพ้Gมันยังไม่หาAย รักษาไม่ได้สักทีDอีชาดาดF#7า..หากเป็นไรไปG ขอใว้เธอสักAคนช่วยปลอบปะโลF#mมหากฉันเป็นไBmรขึ้นมาอยากบอGกยังแพ้นมอยู่น๊Aา..ฉันยังแพ้น(Bm)

Bm | Bm |G | G |
Bm | Bm |A | A |

G | A |F#m | Bm |
G | A |Bm | A |

* | ** |

Bm | Bm |G | G |
Bm | Bm |A | A |Bm |ฟังเพลง - แพ้นม วงเฟส - YouTube

เนื้อเพลง แพ้นม วงเฟส ไม่เคยมีใคร ทำใจหวั่นไหวได้เท่าเธอ เมื่อเราครานั้นได้เห็นเธอ ใครก็รู้ว่าเธอนั้นใหญ่ เธอนั้นพกมาใหญ่ ได้เจอเธอแล้วใจฉัน แทบจะบ้าตาย อกตูมๆ บูมๆมันทำให้ละลาย ใจมันหาย วับลงตา ตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มต่มตุ้มตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม เป็นโรคภูมแพ้ แพ้นมรู้หม้ายคนดี เจอเธอคนนี้รู้หม้ายมันแอบชอบเธอ อาการภูมิแพ้มันยังไม่หาย รักษาไม่ได้สักที อีชาดาดา หากเป็นไรไป ขอใว้เธอสักคน ช่วยปลอบปะโลมหากฉันเป็นไรขึ้นมา อยากบอกยังแพ้นมอยู่น๊า ฉันยังแพ้นม