อยากได้ยินว่ารักกัน

  อัสนี-วสันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากได้ยินว่ารักกัน อัสนี วสันต์ โชติกุล
เนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคทำนอง: ธนา ลวสุตเรียบเรียง: ธนา ลวสุต, อัสนี โชติกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dm | Am |Gm | C | F |

   สิ่งที่ฉัDmนไม่รู้ สิ่งที่ฉัAmนไม่ค่อยรู้ Gm  ก็หัวใจCของคF   อ่านหนังสือDmเล่มไหน วนเวียAmนวกวน Gm  แต่ไม่นาCน ยังเข้าใจF..

   บอกให้ฉันDmรับรู้ บอกกับฉันAmว่าไม่รัก Gm  ไม่ขอเป็Cนเพื่อนใจF   แต่ถ้าฉันDmได้เห็น..แววตาAmครั้งใด Gm  ไม่เหมือนคำCที่พูดเลF

 Em  ใจคนเรายากเย็Aนเกินไป   ไม่เห็Dmนต้องทำCให้ยากเลยA#..อย่างฉัGmนก็ทำC ก็เป็นAmเหมือนอย่างเคDmบอกเลGmยจากใจว่ารักCเธอ..

   ปากเธอแข็Dmงรู้ไหม แต่ว่าฉัAmนก็รับไหว Gm  ด้วยหัวใจCที่รFอ..   ได้แต่หวัDmงซักครั้ง คำเดียAmวก็พอ Gm  อยากได้ยิCนว่ารักกัFน..

Dm | Am |Gm C | F |
Dm | Am |Gm C | F |

* | ** |

Dm | Am |

 Gm  อยากได้ยิCนว่ารักกัFน..ฟังเพลง - อยากได้ยินว่ารักกัน อัสนี วสันต์ โชติกุล - YouTube

เนื้อเพลง อยากได้ยินว่ารักกัน อัสนี วสันต์ โชติกุล สิ่งที่ฉันไม่รู้ สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ ก็หัวใจของคน อ่านหนังสือเล่มไหน วนเวียนวกวน แต่ไม่นาน ยังเข้าใจ บอกให้ฉันรับรู้ บอกกับฉันว่าไม่รัก ไม่ขอเป็นเพื่อนใจ แต่ถ้าฉันได้เห็น แววตาครั้งใด ไม่เหมือนคำที่พูดเลย ใจคนเรายากเย็นเกินไป ไม่เห็นต้องทำให้ยากเลย อย่างฉันก็ทำ ก็เป็นเหมือนอย่างเคย บอกเลยจากใจว่ารักเธอ ปากเธอแข็งรู้ไหม แต่ว่าฉันก็รับไหว ด้วยหัวใจที่รอ ได้แต่หวังซักครั้ง คำเดียวก็พอ อยากได้ยินว่ารักกัน อยากได้ยินว่ารักกัน