อยากให้อยู่ด้วยไหม

  อัสนี-วสันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากให้อยู่ด้วยไหม อัสนี วสันต์ โชติกุล
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: วีรภัทร์ อึ้งอัมพรเรียบเรียง: วีรภัทร์ อึ้งอัมพร, อัสนี โชติกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G A/G | F#m Bm |Em A | D A |

ฐานDะเพื่อนสนิท อดีGตคนรู้ใจAแค่เห็นDเธอร้องไBmห้.. ทำใจไGม่ได้สักทีA

จะไม่ถาGmมสักคำว่าใคร..ที่มันทำF#mให้เธอต้องเป็นF#เช่นวันนี้Bmฉันรู้Aสึกไม่ดีG.. ฉันเป็นห่วงเธAอ..

เธออยากให้ฉันอยู่Gด้วยไหA/Gอยากให้ฉันอยู่F#mด้วยไหมเธBmจนกว่Emาที่เจ็บที่เจAอมานั้นมันจะDบรรเทา  D7เธออยากให้ฉันอGยู่กับเธอไหA/Gต้องการใครF#mสักคนหรือเปBmล่าจนกว่Emาจะผ่านเรื่องราAวที่ปวดใ(D)

A |

ก็เหมือDนกับเมื่อก่อน เมื่อตอGนเรารักกัAเมื่อใดDเธอไหวหวั่Bmน.. ก็ยัGงมีฉันทุกทีA

* | ** |

Bm | A |G | Em A |
Bm | A |G Em | A |

** |

จนกว่EmาจะหมดเวลAาของเพื่อนD G A | Dใจ..ฟังเพลง - อยากให้อยู่ด้วยไหม อัสนี วสันต์ โชติกุล - YouTube

เนื้อเพลง อยากให้อยู่ด้วยไหม อัสนี วสันต์ โชติกุล ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรู้ใจ แค่เห็นเธอร้องไห้ ทำใจไม่ได้สักที จะไม่ถามสักคำว่าใคร ที่มันทำให้เธอต้องเป็นเช่นวันนี้ ฉันรู้สึกไม่ดี ฉันเป็นห่วงเธอ เธออยากให้ฉันอยู่ด้วยไหม อยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมเธอ จนกว่าที่เจ็บที่เจอมานั้นมันจะบรรเทา เธออยากให้ฉันอยู่กับเธอไหม ต้องการใครสักคนหรือเปล่า จนกว่าจะผ่านเรื่องราวที่ปวดใจ ก็เหมือนกับเมื่อก่อน เมื่อตอนเรารักกัน เมื่อใดเธอไหวหวั่น ก็ยังมีฉันทุกที จนกว่าจะหมดเวลาของเพื่อนใจ