ที่ผ่านมา

  YERM   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่ผ่านมา YERM เยิ้ม
เนื้อร้อง: ณัฐธีร์ อัครธนรักษ์ทำนอง: ณัฐธีร์ อัครธนรักษ์, วิชชัน วงศ์ปรีชาโชคเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: YERM

วันแห่งความรัEก..ขอมอบเพลงนี้Aให้ใครสักคนที่ยัAmง..อยู่ในใจฉัEน.. แม้วันนี้เขาไม่อAยู่..ฝากไปกับลมหนาC#mวให้เธอได้รู้..เป็นของขวัญให้คนที่อยู่Aแสนไกล

เธอไม่ต้องเก็บไC#mว้.. แค่เพียงเธอได้ฟัBง..

ขอบคุณเธEอ.. ที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยังAมีอยู่..จากวันนี้E.. ขอให้เขาดูแลเธอAให้ดี..จะC#mเก็บรักที่มี ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องกAาร..รัC#mกที่เธอให้กัน จะเก็บไว้ในควาBมฝัน..เสมอไป..

E | E |A | A |
E | E |A | A |

บทเพลงนี้C#mคงเป็นเพลงสุดท้Bายแม้ยังเสียดาAย..เวลาที่ผ่าEนมาจดจำไว้C#mความรักดี ๆ ที่เราไม่อาBจรักษาให้คืนกลับมAา..เป็นเหมือนเดิEม..

ขอบคุณเธEอ.. ที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยังมีAอยู่..  Amจากวันนี้E.. ขอให้เขาดูแลเA | Amธอ..

บทเพลงนี้E.. คือเพลงให้เธอจากใจที่ยังAมีอยู่..จากวันนี้E.. ขอให้เขาดูแลเธอAให้ดีจะC#mเก็บรักที่มี ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องกAาร..รัC#mกที่เธอให้กัน จะเก็บไว้ในควาBมฝัน..เสมอEไป.. เสมอAไป..เสมอEไป.. เสมอAไป..

E |ฟังเพลง - ที่ผ่านมา YERM เยิ้ม - YouTube

เนื้อเพลง ที่ผ่านมา YERM เยิ้ม วันแห่งความรัก ขอมอบเพลงนี้ให้ใครสักคนที่ยัง อยู่ในใจฉัน แม้วันนี้เขาไม่อยู่ ฝากไปกับลมหนาวให้เธอได้รู้ เป็นของขวัญให้คนที่อยู่แสนไกล เธอไม่ต้องเก็บไว้ แค่เพียงเธอได้ฟัง ขอบคุณเธอ ที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยังมีอยู่ จากวันนี้ ขอให้เขาดูแลเธอให้ดี จะเก็บรักที่มี ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องการ รักที่เธอให้กัน จะเก็บไว้ในความฝัน เสมอไป บทเพลงนี้คงเป็นเพลงสุดท้าย แม้ยังเสียดาย เวลาที่ผ่านมา จดจำไว้ความรักดีๆที่เราไม่อาจรักษา ให้คืนกลับมา เป็นเหมือนเดิม ขอบคุณเธอ ที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยังมีอยู่ จากวันนี้ ขอให้เขาดูแลเธอ บทเพลงนี้ คือเพลงให้เธอจากใจที่ยังมีอยู่ จากวันนี้ ขอให้เขาดูแลเธอให้ดี จะเก็บรักที่มี ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องการ รักที่เธอให้กัน จะเก็บไว้ในความฝัน เสมอไป เสมอไป เสมอไป เสมอไป