ปากแข็งใจอ่อน

  ยิ้ม สุทธิดา   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปากแข็งใจอ่อน ยิ้ม สุทธิดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กรกฎ รักดีเรียบเรียง/ดนตรี: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัยสังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ติดต่องานแสดง: 0895006725, 0637569915

C | Am |F | G | G |

เจCอกันตั้งแต่ HiAm5ยังไม่นานเท่าไFร กลายมาเป็น FaceboCokเธCอก็เริ่มออกแนวรุAmมันชักเกินสนุFก มาบุกรุกหัวใG

คอCยส่งดอกไม้ทุกวัAmโทรมาแอดใจฉัFน ทำให้กันหวั่นไหCรัCกแทบมาแปะเอาไAmว้บนกระดานหัวใFจ ทำให้ใจไหวหวั่G

บอCกกับตัวเอง ไม่! บอAmกใจให้แข็งไว้ควFรต้องดูให้นาน ๆGเธอCแค่มากดไลค์ ใคAmรจะไปใจง่ายยอFมให้เป็นแฟนกัG

ปากแข็งยังใจอ่อCน.. ไม่สอนไม่เคยรั้Amน..พ่อเตือนอยู่ทุกวัFน.. ระวังจะเสียใGจ..ปากแข็งแต่ใจอ่อCน.. อะอ่อนลงได้ทันใAmด..ไม่รู้จะแข็งได้เท่าไFร โว้Gว.. กับคำว่า I O (C) | (G)U

รักCนะ แต่เบรคเอาไAmว้ยังไม่นานเท่าไFร ใครจะไปตอบรัCยัCงจะไม่ตกลงครัAmเธอไม่ควรขยัFบมาไล่จับหัวใG

รู้Cไหมว่าพ่อฉันหวAmยิ่งกว่าดุกว่าหวFง แม่ก็คอยห่วงใCเจCอกันแค่ทางออนไลAmน์ยังไม่ชัด หัวใFจยังไม่ควรใกล้กัG

บอCกกับตัวเอง ไม่! บอAmกใจให้แข็งไว้ควFรต้องดูให้นาน ๆGออนCคุยกับเธอได้ แต่Amจะไม่ใจง่ายยอFมให้เป็นแฟนกัG

** |

C | Am |F | C |
C | Am |F | G | G |

** |

C | Am |F | G |G | C |ฟังเพลง - ปากแข็งใจอ่อน ยิ้ม สุทธิดา - YouTube

เนื้อเพลง ปากแข็งใจอ่อน ยิ้ม สุทธิดา เจอกันตั้งแต่ Hi5 ยังไม่นานเท่าไร กลายมาเป็น Facebook เธอก็เริ่มออกแนวรุก มันชักเกินสนุก มาบุกรุกหัวใจ คอยส่งดอกไม้ทุกวัน โทรมาแอดใจฉัน ทำให้กันหวั่นไหว รักแทบมาแปะเอาไว้ บนกระดานหัวใจ ทำให้ใจไหวหวั่น บอกกับตัวเอง ไม่! บอกใจให้แข็งไว้ ควรต้องดูให้นานๆเธอแค่มากดไลค์ ใครจะไปใจง่าย ยอมให้เป็นแฟนกัน ปากแข็งยังใจอ่อน ไม่สอนไม่เคยรั้น พ่อเตือนอยู่ทุกวัน ระวังจะเสียใจ ปากแข็งแต่ใจอ่อน อะอ่อนลงได้ทันใด ไม่รู้จะแข็งได้เท่าไร โว้ว กับคำว่า I O U รักนะ แต่เบรคเอาไว้ ยังไม่นานเท่าไร ใครจะไปตอบรับ ยังจะไม่ตกลงครับ เธอไม่ควรขยับมาไล่จับหัวใจ รู้ไหมว่าพ่อฉันหวง ยิ่งกว่าดุกว่าหวง แม่ก็คอยห่วงใย เจอกันแค่ทางออนไลน์ ยังไม่ชัด หัวใจยังไม่ควรใกล้กัน บอกกับตัวเอง ไม่! บอกใจให้แข็งไว้ ควรต้องดูให้นานๆออนคุยกับเธอได้ แต่จะไม่ใจง่าย ยอมให้เป็นแฟนกัน