ลูกชายหล่า

  ยศ ภิญโญ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลูกชายหล่า ยศ ภิญโญ พนมรุ้งเรคคอร์ด
เนื้อร้อง/ทำนอง: เท่ห์ พอใจเรียบเรียง: จักกรี อบมาโปรดิวเซอร์: JAME ROCKสังกัดค่าย: พนมรุ้งเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0987589250

C#m | A |C#m | G# |

หวัC#mงสิฝากผีฝากไข้ ยามเจ้F#mาได้ใหญ่โตขึ้นมาแม่โตBนั้นหนา แฮงเฒ่าไปหน้าเหลือเวลG#าอยู่นำ..C#mบ่ดน..ทนC#mอุ้มท้อง..รักของเจ้า จนเติบไF#mด้ใหญ่มาเป็นคนกัดBแข่วอด สู้แดดสู้ฝน สู้ความจG#นให้เจ้าสC#mบาย.. B

เป็C#mนหยังได้ยินแต่แนวเมื่อยใจว่าลูกซาF#mยโตมันบ่ดีสุBมหัวเมา ไล่ฆ่าไล่ตี มีเรื่G#องไปทั่วบ่เว้C#mบ่C#mคิดว่า..ลูกซายสิเป็น จั่งได้มาเห็F#mนคือคำเขาว่าเข่Bาทรุดลงต่อหน้า เห็นเจ้ามั่วยG#ปานฟ้าผ่าลG#ง..ใจแม่..

C#m B | C#m |

เป็นไปได้จั่งใF#mด๋ ลูกซายหล่าของG#mแม่เหลือใจคักแท้A หัวใจแม่แตกสลาG#ย..

น้ำตาแม่ไหAล ยามเขาด่าให้BลูกซายC#mบักซั่วเจ้าหลงเมามัAว มั่วสุBมให้เขาได้Eติเก่งคัAก เรื่องฆ่า เรื่องBตีบ่เคยสิมีG#mแนวให้แม่ภูมิใC#mสิถ่าจนฮอF#mดมื้อที่แม่มึงตายพุ้นบ่จั่งสิไG#mด้..ย่อย่องลูกซายเจ้าC#m | F#m G#mของ..

ลูกซายหล่G#mา ในสายตBาเขาแนC#mมบ่ดีลึก ๆ แม่นี้F#m.. ยังพร้อBมสิให้อภัC#mกลับโตAซะหล่าเริ่มใหBม่ไทบ้านส่G#mาอย่าได้สนใC#mสิ่งที่พลาAดกะปล่อยมันไปกลับมาเป็นลูกซาG#ย.. หล่าของอีแC#mม่

A B | C#m |A B | E |
C#m | F#m |G#m B | C#m |

* | ** | *** |

C#m | A |C#m | G# |C#m |ฟังเพลง - ลูกชายหล่า ยศ ภิญโญ พนมรุ้งเรคคอร์ด - YouTube

เนื้อเพลง ลูกชายหล่า ยศ ภิญโญ พนมรุ้งเรคคอร์ด หวังสิฝากผีฝากไข้ ยามเจ้าได้ใหญ่โตขึ้นมา แม่โตนั้นหนา แฮงเฒ่าไปหน้า เหลือเวลาอยู่นำ บ่ดน ทนอุ้มท้อง รักของเจ้า จนเติบได้ใหญ่มาเป็นคน กัดแข่วอด สู้แดดสู้ฝน สู้ความจนให้เจ้าสบาย เป็นหยังได้ยินแต่แนวเมื่อยใจ ว่าลูกซายโตมันบ่ดี สุมหัวเมา ไล่ฆ่าไล่ตี มีเรื่องไปทั่วบ่เว้น บ่คิดว่า ลูกซายสิเป็น จั่งได้มาเห็นคือคำเขาว่า เข่าทรุดลงต่อหน้า เห็นเจ้ามั่วยา ปานฟ้าผ่าลง ใจแม่ เป็นไปได้จั่งใด๋ ลูกซายหล่าของแม่ เหลือใจคักแท้ หัวใจแม่แตกสลาย น้ำตาแม่ไหล ยามเขาด่าให้ลูกซายบักซั่ว เจ้าหลงเมามัว มั่วสุมให้เขาได้ติ เก่งคัก เรื่องฆ่า เรื่องตี บ่เคยสิมีแนวให้แม่ภูมิใจ สิถ่าจนฮอดมื้อที่แม่มึงตายพุ้นบ่จั่งสิได้ ย่อย่องลูกซายเจ้าของ ลูกซายหล่า ในสายตาเขาแนมบ่ดี ลึกๆแม่นี้ ยังพร้อมสิให้อภัย กลับโตซะหล่าเริ่มใหม่ ไทบ้านส่าอย่าได้สนใจ สิ่งที่พลาดกะปล่อยมันไป กลับมาเป็นลูกซาย หล่าของอีแม่