ขอโทษที่ฉัน เป็นความสุขให้เธอไม่ได้

  แซ็ค หลานยายแหม่ม   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน แซ็ค หลานยายแหม่ม
เนื้อร้อง/ทำนอง: แซ็ค หลานยายแหม่มเรียบเรียง: แซ็ค หลานยายแหม่ม

F C | Dm |A# C | F C |

เข้าใFจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่Cดีจากวันนี้Dm.. มีเราเธอคงลำบากCไปขอโทษA#ทุกการกระทำA#m.. ที่ทำใAmห้เธอไม่สนDmใจหรือเรA#าควรต้องไปจากชีวิตเขCา..

เข้าใFจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่CดีขอโทษทีDm.. ที่ทำให้เธอลำบากCใจเข้าใจA#ว่าตรงนั้A#mน.. ไม่จำเป็นAmต้องมีเราก็ไDmด้หรือเรGmาควรต้องไปCจากตรงนั้Cน..

เข้าใGmจ.. ว่าไม่ต้องมีAmฉัน..ก่อนเราจะจากA#กัน ฉันอยากจะขCอ..

ขอโทษที่ฉัFน..เป็นความสุCขให้เธอไม่ไDmด้ขอโทษหลาย ๆA# ที่ฉันนั้นไม่CเอาไหF Aน..ขอโทA#ษทุกการกระทำC ขอโทAmษที่ทำเธอเสียDmใจขอโทA#ษ.. ขอโทษได้ไหCม..(ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ไFด้)

C |

* |

F C | Dm |A# C | F |
A# C | A# C |A# C | F |

** | *** | *** |

F C | Dm |A# C | F |ฟังเพลง - ขอโทษที่ฉัน แซ็ค หลานยายแหม่ม - YouTube

เนื้อเพลง ขอโทษที่ฉัน เป็นความสุขให้เธอไม่ได้ แซ็ค หลานยายแหม่ม เข้าใจ ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี จากวันนี้ มีเราเธอคงลำบากไป ขอโทษทุกการกระทำ ที่ทำให้เธอไม่สนใจ หรือเราควรต้องไปจากชีวิตเขา เข้าใจ ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี ขอโทษที ที่ทำให้เธอลำบากใจ เข้าใจว่าตรงนั้น ไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้ หรือเราควรต้องไปจากตรงนั้น เข้าใจ ว่าไม่ต้องมีฉัน ก่อนเราจะจากกัน ฉันอยากจะขอ ขอโทษที่ฉันเป็นความสุขให้เธอไม่ได้ ขอโทษหลายๆที่ฉันนั้นไม่เอาไหน ขอโทษทุกการกระทำ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ ขอโทษ ขอโทษได้ไหม (ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ได้)