ภาวนา

  ตาโอ๋ วงเซอร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภาวนา ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG
สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

E | F#m |A | E |

ฉันEเพิ่งรู้วันนี้ว่าใจของฉัF#mน..ว่าคนBไม่คู่ควรอย่างฉัน เห็นทีมันต้องเจียC#mมตัวรู้C#mว่าเธอไม่รักกันแล้ว ทำเป็นไม่รู้F#m เราไม่กลัวก็เลBยต้องเจ็บ..หัวใE

ไม่รู้มันเป็นอะไรAเหมือนกันวันนั้นจู่ ๆ น้ำตาก็ไหลมEา.. ไม่รู้เพราF#mะอะไรแต่ที่รู้Aเพียงว่า.. เธF#mอกับฉันเราควรเลิกรAา..เรBาควรห่างกัE

นึกแล้วก็อิจฉาเขAไอ้เราBก็ทำได้เพียงแค่เท่าC#mนี้เป็นไอ้คนที่มันไม่ดีA ไม่ได้มีดีB มีอะไEที่จะรั้งให้เธอไม่จากBกันที่จะรั้งให้เธอนั้นเดินร่วมC#mทางและฉันคงไม่มีความสำAคัญ..หรอกกับเธBอ..

A | B |

 C#m  จะภาวนาให้เธอไม่พรากห่างจากกัน A  ภาวนาให้เธอรักกัน รักกัน C#m  จะภาวนาให้เธอกับเขBาสุขสันต์   ต่อจากนี้Aไป..ฉันคงต้องลืBม จะคอยภาวนา..

E | B |A | B | B |

 A  จะร้องให้เธอก็คงไม่มีวันหรอก E  จะร้องให้เธอก็คงไม่มีวัน..ที่สุขสBม..

** |

 A  ว่าฉันจะภาวนา..  C#m    และฉันนั้นจะภาวนา A  แม้เธอจะไม่คืนมากับฉัBน..   แต่ฉันยังคงภาวนE | Aา..   ฉันBจะภาวนE C#mา.. A  ฉันBจะภาวนEา..ฟังเพลง - ภาวนา ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG - YouTube

เนื้อเพลง ภาวนา ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG ฉันเพิ่งรู้วันนี้ว่าใจของฉัน ว่าคนไม่คู่ควรอย่างฉัน เห็นทีมันต้องเจียมตัว รู้ว่าเธอไม่รักกันแล้ว ทำเป็นไม่รู้ เราไม่กลัว ก็เลยต้องเจ็บ หัวใจ ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันวันนั้น จู่ๆน้ำตาก็ไหลมา ไม่รู้เพราะอะไร แต่ที่รู้เพียงว่า เธอกับฉันเราควรเลิกรา เราควรห่างกัน นึกแล้วก็อิจฉาเขา ไอ้เราก็ทำได้เพียงแค่เท่านี้ เป็นไอ้คนที่มันไม่ดี ไม่ได้มีดี มีอะไร ที่จะรั้งให้เธอไม่จากกัน ที่จะรั้งให้เธอนั้นเดินร่วมทาง และฉันคงไม่มีความสำคัญ หรอกกับเธอ จะภาวนาให้เธอไม่พรากห่างจากกัน ภาวนาให้เธอรักกัน รักกัน จะภาวนาให้เธอกับเขาสุขสันต์ ต่อจากนี้ไป ฉันคงต้องลืม จะคอยภาวนา จะร้องให้เธอก็คงไม่มีวันหรอก จะร้องให้เธอก็คงไม่มีวัน ที่สุขสม ว่าฉันจะภาวนา และฉันนั้นจะภาวนา แม้เธอจะไม่คืนมากับฉัน แต่ฉันยังคงภาวนา ฉันจะภาวนา ฉันจะภาวนา