บังเอิญรัก (Ost. A Chance To Love)

  ไตเติ้ล กีรติ   แปลน รัฐวิทย์   เพิร์ธ ธนพนธ์   มาร์ค ศิวัช   มีน พีรวิชญ์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บังเอิญรัก เพิร์ธ ไตเติ้ล มาร์ค มีน แปลน OST. บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE
เนื้อร้อง/ทำนอง: MVLเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: MVL, Botcashดนตรี: Botcash

D |

บังเอิญว่าฉันGได้มาพบเธอบังเอิญว่าฉัEmนก็ไม่สนใจบังเอิญว่าฉัCนก็ไม่อิน..คนAmเช่นเธอเท่าไBmร ไม่ได้สำคัD

บังเอิญที่เรGาได้สบสายตาบังเอิญว่าฟ้Emาดลใจให้เราใกล้กันบังเอิญว่าฉัCนไม่มีใครและเธAmอเข้ามาทันใBmด ปิดใจไม่ทัD

บังเอิญว่ารัGก รัก เธEmอ..เข้าแล้C Dว..บังเอิญว่ารัGก รัก เธEmอ..ไปแล้Cว..นี่ฉันนั้นควDรต้องทำอย่างไรAmปล่อยให้เลยBmตามเลยเรื่อยไปCปล่อยหัวใจDให้มันนำทา(G)

จากที่ทะเลาGะกันมาทุกวันเปลี่ยนเธอและฉัEmนเป็นคนรู้ใจจากคนที่หน้Cายังไม่มองกลับกลาAmยมาเป็นจอBmงที่ในหัวใจD..

* |

ว่ากันว่าGอะไรที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีหมดจะบังเอิEmญ หรือจงใจ จะยังไงก็ดีหมดสบCถ ออกมาเป็นวาจาหรือเป็นDแค่ความรู้สึกที่ส่งผ่านทางสายตารัGกก็คือรัก จะยังไงก็คือรักดวงEmมันพาไปหรือตั้งใจก็คือรักคิCดดูดี ๆ ว่าจะลุยหรือจะพักรักไปแล้Dวให้ทำไงรออะไรบวกดิค้าบ

* |

 Am  คงต้องเลBmยตามเลยเรื่อยไปC   ก็หัวใจDฉันมันรักเธGอ..ฟังเพลง - บังเอิญรัก เพิร์ธ ไตเติ้ล มาร์ค มีน แปลน OST. บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE - YouTube

เนื้อเพลง บังเอิญรัก เพิร์ธ ธนพนธ์, ไตเติ้ล กีรติ, แปลน รัฐวิทย์, มีน พีรวิชญ์, มาร์ค ศิวัช OST. บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE บังเอิญว่าฉันได้มาพบเธอ บังเอิญว่าฉันก็ไม่สนใจ บังเอิญว่าฉันก็ไม่อิน คนเช่นเธอเท่าไร ไม่ได้สำคัญ บังเอิญที่เราได้สบสายตา บังเอิญว่าฟ้าดลใจให้เราใกล้กัน บังเอิญว่าฉันไม่มีใคร และเธอเข้ามาทันใด ปิดใจไม่ทัน บังเอิญว่ารัก รัก เธอ เข้าแล้ว บังเอิญว่ารัก รัก เธอ ไปแล้ว นี่ฉันนั้นควรต้องทำอย่างไร ปล่อยให้เลยตามเลยเรื่อยไป ปล่อยหัวใจให้มันนำทาง จากที่ทะเลาะกันมาทุกวัน เปลี่ยนเธอและฉันเป็นคนรู้ใจ จากคนที่หน้ายังไม่มอง กลับกลายมาเป็นจองที่ในหัวใจ ว่ากันว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีหมด จะบังเอิญ หรือจงใจ จะยังไงก็ดีหมด สบถ ออกมาเป็นวาจา หรือเป็นแค่ความรู้สึกที่ส่งผ่านทางสายตา รักก็คือรัก จะยังไงก็คือรัก ดวงมันพาไปหรือตั้งใจก็คือรัก คิดดูดีๆว่าจะลุยหรือจะพัก รักไปแล้วให้ทำไงรออะไรบวกดิค้าบ คงต้องเลยตามเลยเรื่อยไป ก็หัวใจฉันมันรักเธอ