2540

  อภิรมย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 2540 อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

Dm | F | C | Dm |
Dm | F | C | Dm |

 Dm  ฝนผ่านมาพาให้พื้นFชุ่มช่ำ C  เกิดประกายบนถนDm Dm  แรงละอองพาแมลFงเม่าหล่น C  เกลื่อนกระจายอลวDm

 Dm  ปีกนั้นสำคัFญเพียงใดหนา C  มีความหมาDmยให้จินตนา Dm  ปีกโดนฝนฝูFงแมลงล้า  C   หาหนทางDmกันไป

 Dm  มันพยามจะสยาFยกางปีก C  หากแต่น้ำเหมือนดังกาDm Dm  รัตติกาลถึงอาทิFตย์แทนดาว C  บ้างก็อยู่ บ้างก็ตาDm

* |

A# | A# | C | C |
A# | A# | C | C |
A# | A# | C | C |
A# | A# | C | C |

Dm | A# | Dm | A# |
Dm | A# | Dm | A# | Dm |

ในวันA#นั้น ฉันมีค่าอยู่เคียCงดวงจันทร์ยังมีA#หวัง ฉันจะกลับไปCโบยบินปีกของA#ฉัน รู้ว่ามันต้องใช้Cได้อีกยังมีA#หวัง แสงวันใหม่คือCโอกาส

แค่ความA#หลัง เพียงอดีตที่เคยCเดินผ่านไม่เคยA#หวัง ฉันนั้นพร้อมเผชิญCเดินดินอยู่บนA#หลัง เพียงบางสิ่งที่เคยCเป็นปีกไม่เคยA#หวัง ฉันไม่รอใครCมาโปรด

** | *** |

Dm C A# Am A# C | Dm C A# |
Dm C A# Am A# C | Dm C A# |
Am C Am Dm |

 Dm  มีอะไรอยู่บนหลัFงแมลงเม่า C  แล้วแต่มอง แล้วแต่เข้าDmใจ Dm  มีอะไรอยู่บนหลัFงมนุษย์เรา C  เลือกจะวาง เลือกจะเก็บDmไว้

**** |ฟังเพลง - 2540 อภิรมย์ - YouTube

เนื้อเพลง 2540 อภิรมย์ ฝนผ่านมาพาให้พื้นชุ่มช่ำ เกิดประกายบนถนน แรงละอองพาแมลงเม่าหล่น เกลื่อนกระจายอลวน ปีกนั้นสำคัญเพียงใดหนา มีความหมายให้จินตนา ปีกโดนฝนฝูงแมลงล้า หาหนทางกันไป มันพยามจะสยายกางปีก หากแต่น้ำเหมือนดังกาว รัตติกาลถึงอาทิตย์แทนดาว บ้างก็อยู่ บ้างก็ตาย ในวันนั้น ฉันมีค่าอยู่เคียงดวงจันทร์ ยังมีหวัง ฉันจะกลับไปโบยบิน ปีกของฉัน รู้ว่ามันต้องใช้ได้อีก ยังมีหวัง แสงวันใหม่คือโอกาส แค่ความหลัง เพียงอดีตที่เคยเดินผ่าน ไม่เคยหวัง ฉันนั้นพร้อมเผชิญเดินดิน อยู่บนหลัง เพียงบางสิ่งที่เคยเป็นปีก ไม่เคยหวัง ฉันไม่รอใครมาโปรด มีอะไรอยู่บนหลังแมลงเม่า แล้วแต่มอง แล้วแต่เข้าใจ มีอะไรอยู่บนหลังมนุษย์เรา เลือกจะวาง เลือกจะเก็บไว้