หลับฝัน

  Areeya   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลับฝัน Areeya
เนื้อร้อง/ทำนอง: Mavin P. (Boom)ดนตรี: Mavin P. (Boom), Sataporn B. (Meng)ติดต่องานแสดง: 0829203891

D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 |
G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 |
D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 |
G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 |

ภาD#maj7วนา ภาวนา..ให้ค่ำคืนG#maj7ที่ยาวนาน..ผ่านและพ้นไปสักที..ภาD#maj7วนา ภาวนา..ให้ตัวฉันG#maj7ได้หลับฝัน..อยู่ในนั้น..ตลอดไป

D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 |
G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 |
D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 | D#maj7 |
G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 |

ในD#maj7..ความจริง..ที่ฉันตื่G#maj7น ตื่นมาพบในทุกวันคือตัวฉัD#maj7นยัง..รู้สึก..ว่าเธอนั้G#maj7นเพิ่งบอกลาจากกันไปตอนตื่นมา

Cm7า.. เธGอ.. จากผู้คG#maj7นรอบ ๆ กายCm7ต่.. เป็Gน.. เพียงความจริG#maj7ไม่มีเธอ..อยู่ตรงนี้G..

ฉัD#น.. ภาG#maj7วนาให้ดวงดาวแCmละจันทราพาฉันไป  GในD#.. ช่วงเG#maj7วลา..ก่อนเธอไCmปไม่กลับมา พาฉันไปGตอนหลับตา

D# | D# | G#maj7 | G#maj7 |
D# | D# | G#maj7 | G#maj7 |
Cm | Cm | G | G |G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 |
Cm | Cm | G | G |G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 | G#maj7 |

** | *** | *** |

D# | D# | G#maj7 | G#maj7 |Cm | Cm | G | G |
D# | D# | G#maj7 | G#maj7 |Cm | Cm | G | G | G |

* |ฟังเพลง - หลับฝัน Areeya - YouTube

เนื้อเพลง หลับฝัน Areeya ภาวนา ภาวนา ให้ค่ำคืนที่ยาวนาน ผ่านและพ้นไปสักที ภาวนา ภาวนา ให้ตัวฉันได้หลับฝัน อยู่ในนั้น ตลอดไป ใน ความจริง ที่ฉันตื่น ตื่นมาพบในทุกวัน คือตัวฉันยัง รู้สึก ว่าเธอนั้นเพิ่งบอกลาจากกันไปตอนตื่นมา หา เธอ จากผู้คนรอบๆกาย แต่ เป็น เพียงความจริง ไม่มีเธอ อยู่ตรงนี้ ฉัน ภาวนา ให้ดวงดาวและจันทราพาฉันไป ใน ช่วงเวลา ก่อนเธอไปไม่กลับมา พาฉันไปตอนหลับตา