ดิน น้ำ ลม ไฟ

  อัสนี-วสันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดิน น้ำ ลม ไฟ อัสนี วสันต์ โชติกุล
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C#m | G#m |F#m | C#m |
C#m | G#m |F#m | C#m |

C#m | B |C#m | B |
C#m | B |C#m | B |
C#m | B |C#m | B |

ดิC#mนเอย น้ำBเอย ลมEเอย และไฟF#mเอยรวC#mมกัน ร่วBมกัน มาEก่อกำเนิดเกิดเป็นคF#

C#m | B |C#m | B |

ทรัC#mพย์เอย สินBเอย เงิEนเอย และทอF#mงเอยสรC#mรเสริญ เยินBยอ ไม่Eใช่เคมีที่รวมแล้F#วเรียกว่าคน

C#m | C#m |C#m | C#m |

คนเอ๋ยคC#mน หนอคEเหนื่อยบ้างไหF#มที่คอยไขว่คว้าอะไรเกินคC#mน หนอคEอิ่มแค่ไหF#นก็กินได้แค่นั้นพอเอ๋ยพC#mอ ไม่พEปรารถนF#าอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกินพAวก ๆG#m วน ๆ ทุกวัBน ฉัน..เCdimป็น..คC#mน (เป็นอย่างนั้น)

C#m | G#m |B | F# |
C#m | G#m |B | F# |
C#m | G#m |B | F# |

นอC#นก็นอนได้แค่หนึ่งเตียงนั่G#mงเก้าอี้ได้แค่หนึ่งตัวสวBมรองเท้า ก็สวมได้ทีละคู่F#เดียว

แล้C#วสุดท้ายก็กลับเป็นดินแล้G#mวสุดท้ายก็กลับเป็นน้ำลมBสุดท้าย ไฟสุดท้าย และเถ้าF#ถ่าน

คืนC#อะไรให้โลกบ้างไหม ดิน น้ำG#m ลม ไฟ ศรัทธาคืBอตอบแทน ให้การได้มีชีวิF#ต คือสัญญา

C#m | B F# |C#m | B F# |
C#m | B F# |C#m | B F# |
C#m | B F# |C#m | B F# | C#m |

C#m | C#m |C#m | C#m |

* |

C#m | B F# | C#m | B F# | ( x2 ) | C#m |

C# | G#m | B | E | ( x2 )คอร์ดเพลง ดิน น้ำ ลม ไฟ อัสนี วสันต์ โชติกุล

เนื้อเพลง ดิน น้ำ ลม ไฟ อัสนี วสันต์ โชติกุล ดินเอย น้ำเอย ลมเอย และไฟเอย รวมกัน ร่วมกัน มาก่อกำเนิดเกิดเป็นคน ทรัพย์เอย สินเอย เงินเอย และทองเอย สรรเสริญ เยินยอ ไม่ใช่เคมีที่รวมแล้วเรียกว่าคน คนเอ๋ยคน หนอคน เหนื่อยบ้างไหมที่คอยไขว่คว้า อะไรเกินคน หนอคน อิ่มแค่ไหนก็กินได้แค่นั้น พอเอ๋ยพอ ไม่พอ ปรารถนาอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกินพอ วกๆวนๆทุกวัน ฉัน เป็น คน (เป็นอย่างนั้น) นอนก็นอนได้แค่หนึ่งเตียง นั่งเก้าอี้ได้แค่หนึ่งตัว สวมรองเท้า ก็สวมได้ทีละคู่เดียว แล้วสุดท้ายก็กลับเป็นดิน แล้วสุดท้ายก็กลับเป็นน้ำ ลมสุดท้าย ไฟสุดท้าย และเถ้าถ่าน คืนอะไรให้โลกบ้างไหม ดิน น้ำ ลม ไฟ ศรัทธา คือตอบแทน ให้การได้มีชีวิต คือสัญญา