ถึงเวลาก็ลืมเอง

  มหาหิงค์   อะตอม ธันยวาทินี   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง อะตอม ธันยวาทินี feat. เอ มหาหิงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ มหาหิงค์, โย สะแบงบินเรียบเรียง: ยักษ์ ไอเอ เรคคอร์ดโปรดิวเซอร์: เอ มหาหิงค์สังกัดค่าย: SoundMeHang Recordติดต่องานแสดง: 0877766658

A# F/A | Gm F |
D# Dm | Cm F |

A#ยายามจะลืมเธอ พF/Aยายามไม่เจอเรื่องเก่Gmก็เหงFาในใจทุกD# Dmที..ไม่อยาCmกให้เป็นแบบนี้F

ทั้งA#ที่เราก็จบไป ทั้F/Aงที่เธอไม่กลับมGmเรื่องนั้Fนในใจรู้D# Dmดี..แต่ทำไมCmยังเป็นแบบนี้F

สิ่งขอD#งหรือของแทนใจฉันไม่เคยจะมองแต่สมอDmงยังจำได้ดีไม่รู้D#ว่าเพราะอะไร ทำไมFไม่ลืมสักที..  F

ฉันยังเป็นแบบนี้A# ฉันยังคงคิดถึF/Aเรื่องเก่า ๆ ซึ้ง Gmๆ ฉันไม่เคยจะลืมไFฉันยังจำอD#ยู่ แม้ว่าเธอไDmมันก็ลำบาCmกที่จะลบเธอออกไปFแม้ฉันอยู่ตรงนี้A# ฉันก็ยังคงเหงF/Aคิดแล้วมันก็เศGmร้า วันที่เขาเอาเธอไFในใจก็ยังห่D#วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไDmรักของเราจCmบ ฉันเคารพการจากไปF

ที่ฉันเป็นแบบนี้A# ฉันก็เบื่อตัวเอF/AเคยมีเขากับเตGmง และบทเพลงที่แทนFใจฉันยังฟังอยู่D# ไม่รู้เธอฟังไหDmเพลงที่เธอบอCmกว่ามันเพราะกว่าเพลงใFที่ฉันเป็นแบบนี้A# ฉันคิดถึงเฉย ๆF/Aไม่ต้องห่วงเลGmย จะไม่ทำให้กวนFใจแม้ยังไม่ลืมเลือD#น สักวันคงลืมไDmไม่รู้ว่าวันไCm Fหน..        ถึงเวลาก็ลืมเอง

A# F/A | Gm F |
D# Dm | Cm F |

A#บฉันลบมันไม่ออก พF/AยายามลบคนใจดำGmแต่สมอFงยังจำได้D#ดี..     DmภาพเธCmอไม่เคยเลือนหาF

ภาA#พที่เราถ่ายคู่กัน พF/Aยายามไม่มองมัGmแต่ก็เผลFอไปมองทุกD#ที..    DmทำไมCmต้องเป็นแบบนี้F

เราD#ได้เลิกรากันไป เธอก็คงมีคนใหม่Dmยายามทำใจให้จำแต่ไม่รู้D#ว่าเพราะอะไร.. ยิ่งอยากลืFมใจมันยิ่งจำ

ฉันยังเป็นแบบนี้A# ฉันยังคงคิดถึF/Aเพลงเก่า ๆ ซึ้ง Gmๆ ฉันไม่เคยจะลืมไปFฉันยังจำอD#ยู่ แม้ว่าเธอไDmมันก็ลำบาCmกที่จะลบเธอออกไปF

แม้ฉันอยู่ตรงนี้A# ฉันก็ยังคงเหงF/Aคิดแล้วมันก็เศGmร้า วันที่เขาเอาเธอไFในใจก็ยังห่D#วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไDmรักของเราจCmบ ฉันเคารพการจากไปF

** |

D# | A# |ฟังเพลง - ถึงเวลาก็ลืมเอง อะตอม ธันยวาทินี feat. เอ มหาหิงค์ - YouTube

เนื้อเพลง ถึงเวลาก็ลืมเอง อะตอม ธันยวาทินี feat. เอ มหาหิงค์ พยายามจะลืมเธอ พยายามไม่เจอเรื่องเก่า ก็เหงาในใจทุกที ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ ทั้งที่เราก็จบไป ทั้งที่เธอไม่กลับมา เรื่องนั้นในใจรู้ดี แต่ทำไมยังเป็นแบบนี้ สิ่งของหรือของแทนใจฉันไม่เคยจะมอง แต่สมองยังจำได้ดี ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทำไมไม่ลืมสักที ฉันยังเป็นแบบนี้ ฉันยังคงคิดถึง เรื่องเก่าๆซึ้งๆฉันไม่เคยจะลืมไป ฉันยังจำอยู่ แม้ว่าเธอไป มันก็ลำบากที่จะลบเธอออกไป แม้ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันก็ยังคงเหงา คิดแล้วมันก็เศร้า วันที่เขาเอาเธอไป ในใจก็ยังห่วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไง รักของเราจบ ฉันเคารพการจากไป ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันก็เบื่อตัวเอง เคยมีเขากับเตง และบทเพลงที่แทนใจ ฉันยังฟังอยู่ ไม่รู้เธอฟังไหม เพลงที่เธอบอกว่ามันเพราะกว่าเพลงใด ที่ฉันเป็นแบบนี้ ฉันคิดถึงเฉยๆไม่ต้องห่วงเลย จะไม่ทำให้กวนใจ แม้ยังไม่ลืมเลือน สักวันคงลืมไป ไม่รู้ว่าวันไหน ถึงเวลาก็ลืมเอง ลบฉันลบมันไม่ออก พยายามลบคนใจดำ แต่สมองยังจำได้ดี ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย ภาพที่เราถ่ายคู่กัน พยายามไม่มองมัน แต่ก็เผลอไปมองทุกที ทำไมต้องเป็นแบบนี้ เราได้เลิกรากันไป เธอก็คงมีคนใหม่ พยายามทำใจให้จำ แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ยิ่งอยากลืมใจมันยิ่งจำ ฉันยังเป็นแบบนี้ ฉันยังคงคิดถึง เพลงเก่าๆซึ้งๆฉันไม่เคยจะลืมไป ฉันยังจำอยู่ แม้ว่าเธอไป มันก็ลำบากที่จะลบเธอออกไป แม้ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันก็ยังคงเหงา คิดแล้วมันก็เศร้า วันที่เขาเอาเธอไป ในใจก็ยังห่วง ไม่รู้ว่าเธอเป็นไง รักของเราจบ ฉันเคารพการจากไป