ก็ยังคิดถึง (25ปีแกรมมี่โกลด์)

  เบลล์ นิภาดา   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ก็ยังคิดถึง เบลล์ นิภาดา (25ปีแกรมมี่โกลด์)
เนื้อร้อง: วสุ ห้าวหาญทำนอง: ศิลาแลง อาจสาลีเรียบเรียง: นัท พอใจสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

ดาCดา ดาดาดาAm..  ดาดา ดาดFา ดาดา ดาดGดาCดา ดาดาดAmา..  ดาดา ดาดFา ดาดGา ดาดC | Gา..

C | Am |F | G |
C | Am |F | G | G | G |

คนดีCอย่างเธอที่เป็น เซเว่Amนไม่มีให้ซื้อFรุปได้ก็คือเธอโดนใจGกันวันนี้Cที่เราไม่เจอ ขาดเสียAmงเธอเรียกชื่อฉันชีวิFตก็เป็นอะไรที่เหงาGจัง

สาย ๆC ก็เฝ้าห่วงหา เที่ยงมAmาก็รอคำถามที่Fเธอพูดประจำ กินข้าวหรือGยังมองไปCรอบตัวที่เห็น ก็เป็Amนหน้าเธอทุกครั้งเธอFยังยิ้มส่งมGาในห้วงคำCนึง..   C7

จะกี่ครั้Dmงที่รับสายเธอ มัEmนก็ไม่พอเพียงใจDmยังคงส่งเสียGงว่าคิดถึCจะให้ดีDmในแต่ละวัน เห็นหน้Emากันสักครั้งหนึ่งอยาFกฟังคำซึ้ง ๆ ไม่ผ่านมืG Am G/B Dm | Gอถือ..

ก็มีCน้อยใจบ้างนะ แต่ก็Amยังเชื่อว่าเธอว่างแล้Fว คงกลับมาเจอ มาเดินจูงGมือคนดีCอย่างเธอที่เป็น เซเว่Amนไม่มีให้ซื้อทุกวัFนหัวใจเลยดื้Gออยากเห็นหน้C

F | Em |Dm G | C |
F | Em |Dm G | C |

F | Em |Dm | G | G |

* | ** |

คนดีFอย่างเธอที่เป็น เซเว่Emนไม่มีให้ซื้อทุกวัDmนหัวใจเลยดื้Gออยากเห็นหน้CทุกวัFนหัวใจเลยดื้Gอ..อยากเห็นหน้C

ดาCดา ดาดาดาAm..  ดาดา ดาดFา ดาดา ดาดGดาCดา ดาดาดAmา..  ดาดา ดาดFา ดาดGา ดาดC | Gา..

C |ฟังเพลง - ก็ยังคิดถึง เบลล์ นิภาดา - YouTube

เนื้อเพลง ก็ยังคิดถึง เบลล์ นิภาดา ดาดา ดาดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดา คนดีอย่างเธอที่เป็น เซเว่นไม่มีให้ซื้อ สรุปได้ก็คือเธอโดนใจกัน วันนี้ที่เราไม่เจอ ขาดเสียงเธอเรียกชื่อฉัน ชีวิตก็เป็นอะไรที่เหงาจัง สายๆก็เฝ้าห่วงหา เที่ยงมาก็รอคำถาม ที่เธอพูดประจำ กินข้าวหรือยัง มองไปรอบตัวที่เห็น ก็เป็นหน้าเธอทุกครั้ง เธอยังยิ้มส่งมาในห้วงคำนึง จะกี่ครั้งที่รับสายเธอ มันก็ไม่พอเพียง ใจยังคงส่งเสียงว่าคิดถึง จะให้ดีในแต่ละวัน เห็นหน้ากันสักครั้งหนึ่ง อยากฟังคำซึ้งๆไม่ผ่านมือถือ ก็มีน้อยใจบ้างนะ แต่ก็ยังเชื่อว่าเธอ ว่างแล้ว คงกลับมาเจอ มาเดินจูงมือ คนดีอย่างเธอที่เป็น เซเว่นไม่มีให้ซื้อ ทุกวันหัวใจเลยดื้ออยากเห็นหน้า คนดีอย่างเธอที่เป็น เซเว่นไม่มีให้ซื้อ ทุกวันหัวใจเลยดื้ออยากเห็นหน้า ทุกวันหัวใจเลยดื้อ อยากเห็นหน้า ดาดา ดาดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดาดา ดาดา ดาดา ดาดา ดาดา