ในนามแห่งความรัก

  จุลโหฬาร   Clash   สตริง   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก CLASH แคลช Ft.จุลโหฬาร
เนื้อร้อง/ทำนอง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญเรียบเรียง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุกฤษ ศรีเปารยะ, จุลโหฬารดนตรี: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุธิติ ไชยสมุทร, จุลโหฬารโปรดิวเซอร์: ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | A |E | A |

 E  โลกมีสองด้านอยู่แล้Aว เธอว่ามันจริงไหม E  มีขาว มีดำ มีร้ายดีA E  อยู่ที่จะมองมุมไหAนก็ตามแต่ใจนะ E  จะร้ายก็ร้ายดีก็ดีA

 E  พี่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปAบนทางเท้า E  แม่เขาอาจจะไม่สบAาย E  ฝนตกรถติดแต่ถ้าคิAดในแง่ดี E  ไม่เปลืองค่าน้ำรดต้นไม้A

 G#m  แล้วเธอละมอC#mงฉันยังไง G#m  มีดีบ้างไหมC#mเธอ G#m  ฉันอาจจะดูC#mไม่เหมือนใคร   แต่ไม่Aเคยคิดร้ายเลยกับเธB

 E  ในนามแห่งความBดี C#m  ฉันอาจบ่มีตัวตG#m E  แต่ในนามแห่งความฮัB C#m  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้G#mใคร

   ก็แค่คนAธรรมดาที่มีทั้งร้ายBและดี   อยู่ที่จะมองมุมไหน

E | A |E | A |

 C#m  หลากวิธีร้อยเส้นทาAงที่ต้องเดิน C#m  ชีวิตดำเนินต่างกันไปA C#m  สุดแท้แต่ตาใครว่าดีA อาจผิวเผินไป C#m  อยากให้ลองมองข้างในA

* |

 E  ในนามแห่งความดีB C#m  ฉันอาจไม่มีตัวตG#m E  แต่ในนามแห่งความรัB C#m  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้G#mใคร   ก็แค่คนAธรรมดาที่มีทั้งร้ายBและดี   อยู่ที่จะมองมุมไห(E)

E | A |C#m | A |
C#m | B |A | G#m |C#m | B |A | B |

** |ฟังเพลง - ในนามแห่งความรัก CLASH แคลช Ft.จุลโหฬาร - YouTube

เนื้อเพลง ในนามแห่งความรัก CLASH แคลช Ft.จุลโหฬาร โลกมีสองด้านอยู่แล้ว เธอว่ามันจริงไหม มีขาว มีดำ มีร้ายดี อยู่ที่จะมองมุมไหนก็ตามแต่ใจนะ จะร้ายก็ร้ายดีก็ดี พี่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปบนทางเท้า แม่เขาอาจจะไม่สบาย ฝนตกรถติดแต่ถ้าคิดในแง่ดี ไม่เปลืองค่าน้ำรดต้นไม้ แล้วเธอละมองฉันยังไง มีดีบ้างไหมเธอ ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใคร แต่ไม่เคยคิดร้ายเลยกับเธอ ในนามแห่งความดี ฉันอาจบ่มีตัวตน แต่ในนามแห่งความฮัก ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร ก็แค่คนธรรมดาที่มีทั้งร้ายและดี อยู่ที่จะมองมุมไหน หลากวิธีร้อยเส้นทางที่ต้องเดิน ชีวิตดำเนินต่างกันไป สุดแท้แต่ตาใครว่าดี อาจผิวเผินไป อยากให้ลองมองข้างใน ในนามแห่งความดี ฉันอาจไม่มีตัวตน แต่ในนามแห่งความรัก ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร ก็แค่คนธรรมดาที่มีทั้งร้ายและดี อยู่ที่จะมองมุมไหน