ผัวเผิ่นพาเป็น

  ดอกรัก ดวงมาลา   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผัวเผิ่นพาเป็น ดอกรัก ดวงมาลา
สังกัดค่าย: TOPLINE MUSIC

Am | Am |Dm | Em |
Am A | Dm |C E | Am |

ปานแผ่นดินปี้Amน บายเอาสิ่Gนมาเช็ดน้ำAmตาฮู้ว่าพี่มีภรรยDmา ต้องน้ำตาไหลนอEmไม่เจตนDmา..รักคCนที่มีเจ้าDmของที่ตัวเองต้อAmง..หลงผิCดโดยไม่รู้Emตัว

มันอุกอั่งเอ้Amา นั่งเศร้Gาย้อนว่าคึดหลAmายอึดแท่บ้อผู้ซาDmย มาลักเล่นผัวเขาคือEmซั่วไม่น่าเลDmย ไม่น่CาหูตามืดDmมัวบาปสิกินหัAmว บัดนี้Gละหน่อน้อAmเฮา

ต้องมาเสียตัGว.. ให้ผัวชาวบ้าGน..คงถูกประจาAmน หากฮู้CฮอดหูเมียเขEmเป็นแส่เป็นสาCว หากิAmนส่ำนี่บ้อDmเฮาแฮงคิด แฮงเศAmร้า เว้ามCาเคียดให้Emเจ้าของ

ย้อนว่าบ่ฮู้Am..   ว่Gาเพิ่นนั่นมีAmเมียแอบมาคลDmอเคลีย..กับเราอยู่สองต่อสอEmผัวเพิ่นพาเป็Cน กะเลAย ผิดฮีต ผิดคอDmบ่กล้าสิฮ้อCง.. ย่านGคนฮู้เรื่อAmงนำ..

Am G | Am |Dm C | Em |
Em | Dm |C G | Am G |

* | ** |

บ่กล้าสิฮ้อGง.. ย่านคนฮู้เรื่อAmงนำ..

C Dm | G |Am |ฟังเพลง - ผัวเผิ่นพาเป็น ดอกรัก ดวงมาลา - YouTube

เนื้อเพลง ผัวเผิ่นพาเป็น ดอกรัก ดวงมาลา ปานแผ่นดินปี้น บายเอาสิ่นมาเช็ดน้ำตา ฮู้ว่าพี่มีภรรยา ต้องน้ำตาไหลนอง ไม่เจตนา รักคนที่มีเจ้าของ ที่ตัวเองต้อง หลงผิดโดยไม่รู้ตัว มันอุกอั่งเอ้า นั่งเศร้าย้อนว่าคึดหลาย อึดแท่บ้อผู้ซาย มาลักเล่นผัวเขาคือซั่ว ไม่น่าเลย ไม่น่าหูตามืดมัว บาปสิกินหัว บัดนี้ละหน่อน้อเฮา ต้องมาเสียตัว ให้ผัวชาวบ้าน คงถูกประจาน หากฮู้ฮอดหูเมียเขา เป็นแส่เป็นสาว หากินส่ำนี่บ้อเฮา แฮงคิด แฮงเศร้า เว้ามาเคียดให้เจ้าของ ย้อนว่าบ่ฮู้ ว่าเพิ่นนั่นมีเมีย แอบมาคลอเคลีย กับเราอยู่สองต่อสอง ผัวเพิ่นพาเป็น กะเลย ผิดฮีต ผิดคอง บ่กล้าสิฮ้อง ย่านคนฮู้เรื่องนำ บ่กล้าสิฮ้อง ย่านคนฮู้เรื่องนำ