สัญญาณบ่ดีหรือบ่มีใจ

  อาร์ตี้ PTmusic   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สัญญาณบ่ดีหรือบ่มีใจ อาร์ตี้ PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: จินนี่ ภูไท, กอล์ฟ บางระจันสังกัดค่าย: PT Musicติดต่องานแสดง: 0806529878

Wi-Fi อยู่เฮือFนนั้นมันบ่ดี หรืออ้ายมีผู้Emใหม่แล้วอ้ายเปลี่ยนแนDmวมีผุสาวใหม่แล้วบ้G

F | Em |Dm G | C |
F | Em |Dm | G | G |

ข้ออ้าAmงจั่งสั่นจั่งซี่ ว่าเน็ตบ่ดีEm บ่มีเงินเติมพักหลัง ๆDm คือเป็Gนจั่งซี่Cจีบแรก ๆF คอลกันจนเช้าย้านแต่น้องเหEmงาเว้ากับผุใหม่ค้างสายไDmว้ บ่ให้คลาดสายตG

พอมาฮอFดมื้อนี้ว่าเน็ตบ่ดีEm นอนก่อนเด้อฝันดีเด้Dmอ หรือเธGอเว้ากับคนCใหม่พักหลัง ๆF ฮักมันกร่อย หรืออ้ายนั้นหลอEmยยกหัวใจมีคนดัDmกทางฮักไว้ให้มันเน่Gา..

ไวไฟอยู่เฮือFนนั้นมันบ่ดี หรืออ้ายมีผู้Emใหม่แล้วอ้ายเปลี่ยนแนDmวมีผุสาวใหGม่แล้วบ้CสัญญาณโทรศัพFท์อ้ายมันขัดข้องหรือว่าตัวน้อEmงเบิดความสำคัญให้บอกเลิกDmกัน..ท่อนั้Gน (ถ้าอ้ายเซาฮักเบิด(C)ใจ)

C | G |F | G |

* | ** |

F | Em |Dm G | C |
F | Em |Dm | G | G |

* | ** | ** |

F | Em | Dm G | C | ( x2 )ฟังเพลง - สัญญาณบ่ดีหรือบ่มีใจ อาร์ตี้ PTmusic - YouTube

เนื้อเพลง สัญญาณบ่ดีหรือบ่มีใจ อาร์ตี้ PTmusic Wi-Fi อยู่เฮือนนั้นมันบ่ดี หรืออ้ายมีผู้ใหม่แล้ว อ้ายเปลี่ยนแนวมีผุสาวใหม่แล้วบ้อ ข้ออ้างจั่งสั่นจั่งซี่ ว่าเน็ตบ่ดี บ่มีเงินเติม พักหลังๆคือเป็นจั่งซี่ จีบแรกๆคอลกันจนเช้า ย้านแต่น้องเหงาเว้ากับผุใหม่ ค้างสายไว้ บ่ให้คลาดสายตา พอมาฮอดมื้อนี้ว่าเน็ตบ่ดี นอนก่อนเด้อ ฝันดีเด้อ หรือเธอเว้ากับคนใหม่ พักหลังๆฮักมันกร่อย หรืออ้ายนั้นหลอยยกหัวใจ มีคนดักทางฮักไว้ให้มันเน่า ไวไฟอยู่เฮือนนั้นมันบ่ดี หรืออ้ายมีผู้ใหม่แล้ว อ้ายเปลี่ยนแนวมีผุสาวใหม่แล้วบ้อ สัญญาณโทรศัพท์อ้ายมันขัดข้อง หรือว่าตัวน้องเบิดความสำคัญ ให้บอกเลิกกัน ท่อนั้น (ถ้าอ้ายเซาฮักเบิดใจ)