ฝากให้เธอคิด

  กอล์ฟ เดอะนีส   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฝากให้เธอคิด กอล์ฟ เดอะนีส
เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงซูมเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

C#m | A |E | B |
C#m | A |E | B |

ทั้งที่ตัวฉัC#mนก็ดูแลเธออย่างดีมอบความรักAที่ตัวฉันมีก็ให้Eเธอไปหมดแล้ว ไม่มีBเหลือ

หรือเพราะเธอนั้C#mนมีใครเดินเข้ามาเธอเลยไม่เห็Aนฉันมีคุณค่าก็อยู่Eกันนานจนเบื่อขี้หน้าBกัน

 A  อยากให้เธอคิดดี Eๆ หน่อย A  ก่อนจะปล่อยมือฉัE   คAนที่ยืนข้างเธEอทุกวัน   เธF#mอจะทิ้งกัAนลงใช่ไหB | Bม..

ฝากให้เธอคิEด ถ้าชีวิตเธอไม่มีฉัBน..อยู่ใครจะดูC#mแลเธอ..เหมือนที่ผ่านAมาฝากให้เธอคิEด ถ้าตอนที่เราต้องเลิBกราถ้าวันหนึ่C#mงเธออยากกลับมาแต่ความรู้สึAกของฉัBน(มันไม่เหมือนเดิม)

C#m | A |E | B |
C#m | A |E | B |

* | ** |

 E  ไม่มีBฉันอยู่ ใครจะดูC#mแลเธอ โว้... A   ฝากให้เธอคิEด ถ้าตอนที่เราต้องเลิBกรา   ถ้าวันหนึ่C#mงเธออยากกลับมา   แต่ความรู้Aสึกของฉัน..คงไม่เหมือนเดิม

C#m | A |E |ฟังเพลง - ฝากให้เธอคิด กอล์ฟ เดอะนีส - YouTube

เนื้อเพลง ฝากให้เธอคิด กอล์ฟ เดอะนีส ทั้งที่ตัวฉันก็ดูแลเธออย่างดี มอบความรักที่ตัวฉันมี ก็ให้เธอไปหมดแล้ว ไม่มีเหลือ หรือเพราะเธอนั้นมีใครเดินเข้ามา เธอเลยไม่เห็นฉันมีคุณค่า ก็อยู่กันนานจนเบื่อขี้หน้ากัน อยากให้เธอคิดดีๆหน่อย ก่อนจะปล่อยมือฉัน คนที่ยืนข้างเธอทุกวัน เธอจะทิ้งกันลงใช่ไหม ฝากให้เธอคิด ถ้าชีวิตเธอไม่มีฉัน อยู่ ใครจะดูแลเธอ เหมือนที่ผ่านมา ฝากให้เธอคิด ถ้าตอนที่เราต้องเลิกรา ถ้าวันหนึ่งเธออยากกลับมา แต่ความรู้สึกของฉัน(มันไม่เหมือนเดิม) ไม่มีฉันอยู่ ใครจะดูแลเธอ โว้ ฝากให้เธอคิด ถ้าตอนที่เราต้องเลิกรา ถ้าวันหนึ่งเธออยากกลับมา แต่ความรู้สึกของฉัน คงไม่เหมือนเดิม