เจ็บแค่ตอนหายใจ

  อะรีด   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ อะรีด อาร์สยาม
สังกัดค่าย: อาร์สยาม (RSiam)

F G | Em Am |Dm G | C |

ฉันไม่เป็นไรF ชีวิGตดำเนินต่อไCอย่าถาAmมว่าฉันเจ็บหม้Dmาย ที่เธอGทำร้ายคราวCนั้นไม่ต้องห่วงใยF ตอนรักGไม่เคยห่วงฉัCตอนทิ้Amงไม่เห็นห่วงกัDmน ตอนนี้Gห่วงฉันทำไมC

แยกกันไDmปตั้งนาน อยากขุดคุ้Emยไปเพื่อใครฉันเจ็บแค่ไหFน บอกเธอได้เพียงเท่าG | Gนี้..

มันเจ็บแค่ตอนหายFใจแค่วันละหลายหมื่นEmครั้งแค่หมดไม่เหลือความหวัDmง แค่พัGงไม่มีชิ้นCดีมันเจ็บแค่ตอนหายFใจ เจ็บไปอีกนานหลาEmยปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้Dm  ทุรนGทุรายอีกCนาน..

G |

ฉันไม่เป็นไรF ยังฝืGนยังทนอยู่ไหCหมดลAmมหายใจวันไหDmน ฉันคงGจะหายวันนั้Cไม่ได้สั่งเสีFย ไม่เห็นGต้องดูใจกัCผ่านไปAmแค่วันต่อวัDmน ไม่รู้Gอยู่เพื่ออะไรC

* | ** |

มันเจ็บแค่ตอนหายใจ

F | Em |Dm G | C |

มันเจ็บแค่ตอนหายFใจ เจ็บไปอีกนานหลาEmยปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้Dm  ทุรนGทุรายอีกCนาน

F | Em |Dm G | C |ฟังเพลง - เจ็บแค่ตอนหายใจ อะรีด อาร์ สยาม - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ อะรีด อาร์ สยาม ฉันไม่เป็นไร ชีวิตดำเนินต่อไป อย่าถามว่าฉันเจ็บหม้าย ที่เธอทำร้ายคราวนั้น ไม่ต้องห่วงใย ตอนรักไม่เคยห่วงฉัน ตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกัน ตอนนี้ห่วงฉันทำไม แยกกันไปตั้งนาน อยากขุดคุ้ยไปเพื่อใคร ฉันเจ็บแค่ไหน บอกเธอได้เพียงเท่านี้ มันเจ็บแค่ตอนหายใจ แค่วันละหลายหมื่นครั้ง แค่หมดไม่เหลือความหวัง แค่พังไม่มีชิ้นดี มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน ฉันไม่เป็นไร ยังฝืนยังทนอยู่ไหว หมดลมหายใจวันไหน ฉันคงจะหายวันนั้น ไม่ได้สั่งเสีย ไม่เห็นต้องดูใจกัน ผ่านไปแค่วันต่อวัน ไม่รู้อยู่เพื่ออะไร มันเจ็บแค่ตอนหายใจ มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน