รับได้ทุกอย่าง

  Clash   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รับได้ทุกอย่าง CLASH แคลช
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนต์ชีพ ศิวะสินางกูรเรียบเรียง: Mr.TIMEสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G A | Em |G A | Em |

รู้อยู่แก่ใจC..ว่าเธอDไปไหนมB7า..เห็นอยู่ตำตCา..ว่าเธอDไปกับเขB7า..นับได้เกือบเดืGอน..ที่ฉันAไม่เจอะเธอB7แม้เงารู้หรือเปล่Cา..ว่าฉันDคิดมากเท่าใEmด..

G A | Em |

แค่หลับตาลCง.. ก็พอDนึกภาพออB7ก..ไม่บอกก็รู้C..ว่าเธอDทำอะไรB7..เมื่ออยู่กับเขGา.. เธอเองAคงจะใจB7ถึงใจคิดเมื่อไหCร่ มันเหมือDนมีดกรีดทุกทีEm..

แต่กลับมาGเถอะที่รัAก ถ้าวันนี้B7เขาไม่แคEmร์จะกลับมาGอย่างคนแพ้A ก็ไม่ต้อCงลำบากใจD

จะไม่เอ่ยถาCม..สัDก..คำB7..จะไม่ตอกย้ำC..ซ้ำD.. เติมB7หัวใจจะโอบกอดเธCอ แม้D..ว่าเธอB7เคยกอดใคEmไม่เป็นไรF ฉันรับDได้ทุกอย่Gาง

G A | G Em |

ฉันจับมือเธCอ..ด้วยมืDอที่ชุ่มเหงื่B7อ..ไม่อยากจะคิCด..ว่าเหลืDอสักแค่ไหB7น..ทุกสิ่งที่ฉัGน..ได้เคยAเฝ้าถนอมB7ด้วยหัวใจเธอคงให้C ให้เขDาไปหมดแล้Em

G A | Em | G A |
Em | A |C D | Em |
G | A |C D | Em |

* | ** |

ไม่เป็นไรF ฉันรับDได้ทุกอย่Gาง..ฟังเพลง - รับได้ทุกอย่าง CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง รับได้ทุกอย่าง CLASH แคลช รู้อยู่แก่ใจ ว่าเธอไปไหนมา เห็นอยู่ตำตา ว่าเธอไปกับเขา นับได้เกือบเดือน ที่ฉันไม่เจอะเธอแม้เงา รู้หรือเปล่า ว่าฉันคิดมากเท่าใด แค่หลับตาลง ก็พอนึกภาพออก ไม่บอกก็รู้ ว่าเธอทำอะไร เมื่ออยู่กับเขา เธอเองคงจะใจถึงใจ คิดเมื่อไหร่ มันเหมือนมีดกรีดทุกที แต่กลับมาเถอะที่รัก ถ้าวันนี้เขาไม่แคร์ จะกลับมาอย่างคนแพ้ ก็ไม่ต้องลำบากใจ จะไม่เอ่ยถาม สัก คำ จะไม่ตอกย้ำ ซ้ำ เติมหัวใจ จะโอบกอดเธอ แม้ ว่าเธอเคยกอดใคร ไม่เป็นไร ฉันรับได้ทุกอย่าง ฉันจับมือเธอ ด้วยมือที่ชุ่มเหงื่อ ไม่อยากจะคิด ว่าเหลือสักแค่ไหน ทุกสิ่งที่ฉัน ได้เคยเฝ้าถนอมด้วยหัวใจ เธอคงให้ ให้เขาไปหมดแล้ว ไม่เป็นไร ฉันรับได้ทุกอย่าง