จะไม่รับปาก

  Clash   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จะไม่รับปาก CLASH แคลช
เนื้อร้อง/ทำนอง: TG.PRODUCTIONเรียบเรียง: TG.PRODUCTIONสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | D |Em | C | G |

 Em  ไม่ว่าเธอจะเป็นของใครDมาก่อน Em  เคยผ่านมาที่ความช้ำDใจ Em  ฉันไม่แคร์ว่าเธอเสียไปDเท่าไหร่   จะคอCยปลอบโยนหัวใจเธB

 Em  เธออาจกลัวเรื่องราวที่เธอDเคยผ่าน Em  เกรงว่าฉันทำเธอเสียใD Em  เธอก็เลยไม่พร้อมรักฉันDคนใหม่   นั่นคืCอเหตุผลในใจเธB

เลยบอกว่าเรCาไม่ควรจะรักกัD

ฉันจะไม่รับGปาก ไม่อยากจะรับDปากจะให้หยุดรัEmกคนดีอย่างเธCอไม่มีทางไม่อยากจะรับGปาก เพราะจะไม่เสียDใจที่ได้ร่วมใช้Emชีวิต..กับคนอย่างเธDอ คนดีที่สุด

G | G |

 Em  ฉันคนนี้จะคอยลบรอDยอดีต Em  ทั้งชีวิตจะทำเพื่อเธD Em  ไม่ว่าเธอจะมีหัวใจDหรือเปล่า   จะเอCาชีวิตเป็นเดิมพัB

แต่อย่าบอกกัCนไม่ให้ฉันรักเธD

** |

C | G |C | G |
C | G |A | B |

** | ** |

G |ฟังเพลง - จะไม่รับปาก CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง จะไม่รับปาก CLASH แคลช ไม่ว่าเธอจะเป็นของใครมาก่อน เคยผ่านมาที่ความช้ำใจ ฉันไม่แคร์ว่าเธอเสียไปเท่าไหร่ จะคอยปลอบโยนหัวใจเธอ เธออาจกลัวเรื่องราวที่เธอเคยผ่าน เกรงว่าฉันทำเธอเสียใจ เธอก็เลยไม่พร้อมรักฉันคนใหม่ นั่นคือเหตุผลในใจเธอ เลยบอกว่าเราไม่ควรจะรักกัน ฉันจะไม่รับปาก ไม่อยากจะรับปาก จะให้หยุดรักคนดีอย่างเธอไม่มีทาง ไม่อยากจะรับปาก เพราะจะไม่เสียใจ ที่ได้ร่วมใช้ชีวิต กับคนอย่างเธอ คนดีที่สุด ฉันคนนี้จะคอยลบรอยอดีต ทั้งชีวิตจะทำเพื่อเธอ ไม่ว่าเธอจะมีหัวใจหรือเปล่า จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แต่อย่าบอกกันไม่ให้ฉันรักเธอ