ขอเช็ดน้ำตา

  Clash   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอเช็ดน้ำตา CLASH แคลช
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนต์ชีพ ศิวะสินางกูรเรียบเรียง: Mr.TIMEสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Em C | Am B7 |
Em C | Am B7 | Em |

เช็ดน้ำตB7า แล้วมองกันได้ไหมEmฉันเป็นใคDร เธอลืมไปแล้วหรืEmฉันคนเดิB7ม ที่ยังไงก็รัEmก รักเธอแม้ว่าเธB7อ..เคยทอดทิ้งฉันไEm

ถึงเวลB7า..เขาทิ้งเธอในวันนี้Emรู้ซึ้งดีD..ว่ามันเจ็บแค่ไหGถ้าไม่รังเกีB7ยจ อยากโอบเธอมาซบEmตรงไหล่เชื่อใAmจ ไว้ใจกันสักครั้Em

 B7  ไม่ได้มาเพื่อถือโอกาEmส..ในเวลAmาที่เธออ่อนแEmแต่จะคอB7ยมาช่วยดูแEmล ไม่ได้มAmาเพื่อแทนใคB7

ก็ฉันรู้C..ว่าฉันDแทนเขาไม่ได้Gและฉันรู้Am..ว่าใจDเธอมีแต่เขGแต่ฉันขCอ.. ขอDแค่เช็ดน้ำตาGเธอเบา ๆEmในฐานAmะคนรักเก่Dาที่คุ้นเคG

Em C | Am B7 | Em |

ไม่เป็นไB7ร ไม่ขอให้เธอกลับคืEmฉันรู้ตัDว..ว่าควรอยู่ที่ไหGถึงแม้รักเธB7อ แต่ไม่เคยคิดฝืนEmใจใครแค่ให้เธAอ..ไม่เสียใจไปกว่านี้Em

* | ** |

Em | C |Am | Em |
Em | C |Am | Em |
Em | C |Am | B7 |

** |

แต่ฉันขCอ.. ขอDแค่เช็ดน้ำตาGเธอเบา ๆEmในฐานAmะคนรักเก่Dาที่คุ้นเคGย..ฟังเพลง - ขอเช็ดน้ำตา CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง ขอเช็ดน้ำตา CLASH แคลช เช็ดน้ำตา แล้วมองกันได้ไหม ฉันเป็นใคร เธอลืมไปแล้วหรือ ฉันคนเดิม ที่ยังไงก็รัก รักเธอ แม้ว่าเธอ เคยทอดทิ้งฉันไป ถึงเวลา เขาทิ้งเธอในวันนี้ รู้ซึ้งดี ว่ามันเจ็บแค่ไหน ถ้าไม่รังเกียจ อยากโอบเธอมาซบตรงไหล่ เชื่อใจ ไว้ใจกันสักครั้ง ไม่ได้มาเพื่อถือโอกาส ในเวลาที่เธออ่อนแอ แต่จะคอยมาช่วยดูแล ไม่ได้มาเพื่อแทนใคร ก็ฉันรู้ ว่าฉันแทนเขาไม่ได้ และฉันรู้ ว่าใจเธอมีแต่เขา แต่ฉันขอ ขอแค่เช็ดน้ำตาเธอเบาๆในฐานะคนรักเก่าที่คุ้นเคย ไม่เป็นไร ไม่ขอให้เธอกลับคืน ฉันรู้ตัว ว่าควรอยู่ที่ไหน ถึงแม้รักเธอ แต่ไม่เคยคิดฝืนใจใคร แค่ให้เธอ ไม่เสียใจไปกว่านี้ แต่ฉันขอ ขอแค่เช็ดน้ำตาเธอเบาๆในฐานะคนรักเก่าที่คุ้นเคย