แขนซ้าย (Your Arm)

  BowkyLion   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แขนซ้าย BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
สังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

Emadd9 |

วัEmนที่ได้เจอ เพียAงได้ยินเสียงเธอค่ำF#mย่ำอรุณ แขนBmซ้ายของเธอป็นหมอนEmให้หนุนอบอุ่AนในทุกครD C#9า..

รอEmยยิ้มของเธอ ลอAงย้อนดูรูปเก่าเพลF#mงนั้นของเรา ฟังBmแล้วก็ยังฟังอีกEmช้า ๆแต่ว่าAเธออยู่ที่ใดD..

ทุEmก..อย่Aาง..นั้นยัF#mงคงเดิม ตื่นมBmาครั้งนี้ Em  ต่างกันที่Aไม่มีเธDอ..

   หลับตาลงแล้วร้อGง..ไห้A..   นึF#mกเอาไว้..ว่าวัBmนนี้ไม่เหมือนเก่า Em  เหลือAแค่เราคนเดียBmวเท่านั้น  บอAmกให้ใจDหยุดร้อGง..ไห้A..  แต่ใจF#mก็ไม่เคยฟัง ได้Bmแต่มองกลับไปEmข้างหลัง  เหมือAนเธอยังอDยู่

รอEmให้ได้เจอ แม้Aไม่มีเธออยู่สิ่F#mงที่จะทำ แม้Bmไม่มีวันจะรู้Em..ว่าเธAออยู่ที่ไหD C#9น..

ควาEmมฝันของเรา ฉัAนก็ยังฝันต่อเหมืF#mอนว่ายังรอ แต่ขBmอให้เจอเธออีกEmได้ไหมจะกอดAเธอไว้ไม่ยอDมปล่อย

** |

G A | Bm |C | A |

** |

   หลับตาลงแล้วร้อGง..ไห้A..   นึF#mกเอาไว้..ว่าวัBmนนี้ไม่เหมือนเก่า Em  เหลือAแค่เราคนเดียBmวเท่านั้น  บอAmกให้ใจDหยุดร้อGง..ไห้A..  แต่ใจF#mก็ไม่เคยฟัง ได้Bmแต่มองกลับไปEmข้างหลัง  เธอAไม่ได้ไปBmไหน

โอบกอดเธอไEmว้.. เหมือAนเธอยังอDยู่..คอร์ดเพลง แขนซ้าย BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน

เนื้อเพลง แขนซ้าย BOWKY LION โบกี้ ไลอ้อน วันที่ได้เจอ เพียงได้ยินเสียงเธอ ค่ำย่ำอรุณ แขนซ้ายของเธอป็นหมอนให้หนุน อบอุ่นในทุกครา รอยยิ้มของเธอ ลองย้อนดูรูปเก่า เพลงนั้นของเรา ฟังแล้วก็ยังฟังอีกช้าๆแต่ว่าเธออยู่ที่ใด ทุก อย่าง นั้นยังคงเดิม ตื่นมาครั้งนี้ ต่างกันที่ไม่มีเธอ หลับตาลงแล้วร้อง ไห้ นึกเอาไว้ ว่าวันนี้ไม่เหมือนเก่า เหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้น บอกให้ใจหยุดร้อง ไห้ แต่ใจก็ไม่เคยฟัง ได้แต่มองกลับไปข้างหลัง เหมือนเธอยังอยู่ รอให้ได้เจอ แม้ไม่มีเธออยู่ สิ่งที่จะทำ แม้ไม่มีวันจะรู้ ว่าเธออยู่ที่ไหน ความฝันของเรา ฉันก็ยังฝันต่อ เหมือนว่ายังรอ แต่ขอให้เจอเธออีกได้ไหม จะกอดเธอไว้ไม่ยอมปล่อย หลับตาลงแล้วร้อง ไห้ นึกเอาไว้ ว่าวันนี้ไม่เหมือนเก่า เหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้น บอกให้ใจหยุดร้อง ไห้ แต่ใจก็ไม่เคยฟัง ได้แต่มองกลับไปข้างหลัง เธอไม่ได้ไปไหน โอบกอดเธอไว้ เหมือนเธอยังอยู่