ก่อนใคร (1st)

  BowkyLion   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ก่อนใคร BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
สังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

Fmaj7 | G |Em | Am |
Fmaj7 | Em |Am | Am |

เธอมีใคFmaj7รที่เข้ามาแทนที่ฉัEmและเขาเป็นคAmนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจก่อนจะรัFmaj7กเธอได้บอกกับเขาไหEmว่าเธอยังมีAmฉันอยู่..(ก่A7อนหน้าใคร ๆ)

 Fmaj7  ก็รู้ว่าใจเธอไม่เหมือนเดิEm7   ตัวฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติAm   ยังคงรัก..อยู่ถึงแม้ใจเธอไปหาใคร

 Fmaj7  อยากหายไปโดยไม่พยายาEm   แต่โลกของฉันยังคงหมุนตAmาม   เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่ แม้ไม่มีทาง

ฝืFmaj7น..ทน..ต่Emอ.. ฉันจะรอต่อไAmแม้จะท้อA7ใจ แม้ไม่มีทางฝืFmaj7น..ทน..อEmยู่..ก็จะลองทำAmความเข้าใจ และรับรู้A

** |

Fmaj7 | G |Em | Am |
Fmaj7 | Em |Am | A7 |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ก่อนใคร BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน

เนื้อเพลง ก่อนใคร BOWKY LION โบกี้ ไลอ้อน เธอมีใครที่เข้ามาแทนที่ฉัน และเขาเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ ก่อนจะรักเธอได้บอกกับเขาไหม ว่าเธอยังมีฉันอยู่ (ก่อนหน้าใคร ๆ) ก็รู้ว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม ตัวฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติม ยังคงรัก อยู่ถึงแม้ใจเธอไปหาใคร อยากหายไปโดยไม่พยายาม แต่โลกของฉันยังคงหมุนตาม เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่ แม้ไม่มีทาง ฝืน ทน ต่อ ฉันจะรอต่อไป แม้จะท้อใจ แม้ไม่มีทาง ฝืน ทน อยู่ ก็จะลองทำความเข้าใจ และรับรู้