เจ้าป่า (Lionheart)

  BowkyLion   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ้าป่า BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
สังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

C | C |Fm | Fm |

โปรCด..ฟัง..นี่คือเสียงข้างในหัวใจ..ที่Fm..ดังหากหมดรักและสิ้นศรัทธากับควAmาม..หลังไม่เป็นดั่งใจหวัFmaj7ง..

จาCก..ลา..เป็นบทเรียนของการกระทำที่ผ่าFmน..มา..ที่รอให้พบเจอ ไม่ว่าจะเร็Amว.. ช้า..ตราบน้ำในตายังคงไหลFmaj7..

ไม่Cจำเป็นต้องเข้มแข็ง หากเธอนั้นหมดแรงไม่Fmaj7จำเป็นต้องแข็งแกร่ง ในทุกก้าวที่เAm | Gดิน..สิ่งที่เธอเผชิFmaj7ญ..ช่างยิ่งใหญ่

ล้Cมลงนอน เมื่ออ่อนล้า หากเกินเอื้อมจะคว้าลุFmajก ขึ้นยืนประจันหน้าสิ่งที่เธอได้ทำAm..นั้นมีGค่าหากจะมีสิ่งใFmaj7ด..ที่มากFmกว่า..

สุดแรงกาAmยที่คอGยฟันฝ่Fmaj7า..ใจเธอนั้Amนเหมือนดั่Gงเจ้าป่Fmaj7า..คอร์ดเพลง เจ้าป่า BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน

เนื้อเพลง เจ้าป่า BOWKY LION โบกี้ ไลอ้อน โปรด ฟัง นี่คือเสียงข้างในหัวใจ ที่ ดัง หากหมดรักและสิ้นศรัทธากับความ หลัง ไม่เป็นดั่งใจหวัง จาก ลา เป็นบทเรียนของการกระทำที่ผ่าน มา ที่รอให้พบเจอ ไม่ว่าจะเร็ว ช้า ตราบน้ำในตายังคงไหล ไม่จำเป็นต้องเข้มแข็ง หากเธอนั้นหมดแรง ไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่ง ในทุกก้าวที่เดิน สิ่งที่เธอเผชิญ ช่างยิ่งใหญ่ ล้มลงนอน เมื่ออ่อนล้า หากเกินเอื้อมจะคว้า ลุก ขึ้นยืนประจันหน้า สิ่งที่เธอได้ทำ นั้นมีค่า หากจะมีสิ่งใด ที่มากกว่า สุดแรงกายที่คอยฟันฝ่า ใจเธอนั้นเหมือนดั่งเจ้าป่า