เพนนี่ไวซ์

  BUNYA   N/A   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพนนี่ไวส์ BUNYA Ft.N/A

Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |
Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |

Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |
Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |

ถ้าคุณเป็นเพนนี่ไวCm7ซ์ ผมยอมเป็นจอจี้Gm7ผมยอมให้คุณทำร้ายFm7ตัวผมเลยคนดีดันไปหลงรัG7กนางมารร้Cm7าย มันก็ชิบหายทุกGm7ทีเพื่อนก็บอกเอาไว้แล้Fm7วว่าคนน่ารักนิสัยไม่ดี Eh   G7

ทั้ง ๆ ที่รู้Cm7ว่าเธอเข้ามาเพื่อหลอกกันพยายามแทบตGm7าย มันก็ได้แค่นั้นเธอต้องการFm7แค่ความกลัวเป็นอาหารแค่เธอเดินจากไปความกลัวผมมีเป็นหมื่นล้าG7

เพนนี่ไวCm7ซ์คนสวยเธอไม่จำเป็นต้องแปลงGm7กลายเป็นผีสางนางไม้Fm7แค่คุณขู่ว่าคุณจะไป ผมก็กลัG7วชิบหCm7ายกลัวว่าเธอจะแปลGm7งกลายเป็นคนรัFm7แต่ไอหนุ่มคนนั้นมันไม่ใG7ช่ตัวฉัน

 Cm7  รักเธอแทบตายแต่ว่าสุดท้ายเธอไปกับมัGm7   แต่ไอหนุ่มคนนั้นมันไม่ใช่ตัวฉัFm7น A..O..

* |

Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |
Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |

Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |
Cm7 | Gm7 |

ดันไปหลงรักนางมารร้าFm7ย ah    G7

รู้ว่าเธอนั้นร้าCm7ย ไม่เป็นไรถ้าเธอจะไป ก็ขอให้เธอนั้นลืมเพราะคGm7นที่จำมันไม่ใช่เธอI don't won't it better    Fm7ตัวผมแม่งก็ร้าย ไม่เป็นไร เพราะผมเข้าใจถ้าเธอจะไป ก็ไม่เป็นไรมันเป็นข้อเลือG7กของตัวเธอ

 Cm7  รักผิดคน บัดซบชิบหGm7าย ให้ตายยังไงไม่ลืม Fm7  ตังที่ยืมเมื่อชาติที่แล้ว   ผ่านไปกี่ปีG7ก็ยังไม่คืCm7น eh เธอ    Gm7   ทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้Fm7ละ ah     G7

เธอช่วยแก้นิสัCm7ย ขอให้เธอช่วยคืนผู้ชายที่เธอได้เจGm7อ ขอให้เธอไม่ลืมตังที่เคยได้ยืFm7ม เธอก็ยังไม่คืนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังไม่ลืมG7อะ

 Cm7  eh..   Gm7   และขอให้เธอจงโชคดีFm7 G7 ไอทราย..

Cm7 | Gm7 |Fm7 | G7 |

* |

Cm7 | Gm7 | Fm7 | G7 | ( x2 )ฟังเพลง - เพนนี่ไวส์ BUNYA Ft.N/A - YouTube

เนื้อเพลง เพนนี่ไวซ์ BUNYA Ft.N/A ถ้าคุณเป็นเพนนี่ไวซ์ ผมยอมเป็นจอจี้ ผมยอมให้คุณทำร้ายตัวผมเลยคนดี ดันไปหลงรักนางมารร้าย มันก็ชิบหายทุกที เพื่อนก็บอกเอาไว้แล้วว่าคนน่ารักนิสัยไม่ดี Eh ทั้งๆที่รู้ว่าเธอเข้ามาเพื่อหลอกกัน พยายามแทบตาย มันก็ได้แค่นั้น เธอต้องการแค่ความกลัวเป็นอาหาร แค่เธอเดินจากไปความกลัวผมมีเป็นหมื่นล้าน เพนนี่ไวซ์คนสวย เธอไม่จำเป็นต้องแปลงกลายเป็นผีสางนางไม้ แค่คุณขู่ว่าคุณจะไป ผมก็กลัวชิบหาย กลัวว่าเธอจะแปลงกลายเป็นคนรัก แต่ไอหนุ่มคนนั้นมันไม่ใช่ตัวฉัน รักเธอแทบตายแต่ว่าสุดท้ายเธอไปกับมัน แต่ไอหนุ่มคนนั้นมันไม่ใช่ตัวฉัน A O ดันไปหลงรักนางมารร้าย ah รู้ว่าเธอนั้นร้าย ไม่เป็นไร ถ้าเธอจะไป ก็ขอให้เธอนั้นลืม เพราะคนที่จำมันไม่ใช่เธอ I don't won't it better ตัวผมแม่งก็ร้าย ไม่เป็นไร เพราะผมเข้าใจ ถ้าเธอจะไป ก็ไม่เป็นไร มันเป็นข้อเลือกของตัวเธอ รักผิดคน บัดซบชิบหาย ให้ตายยังไงไม่ลืม ตังที่ยืมเมื่อชาติที่แล้ว ผ่านไปกี่ปีก็ยังไม่คืน eh เธอ ทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้ละ ah เธอช่วยแก้นิสัย ขอให้เธอช่วยคืน ผู้ชายที่เธอได้เจอ ขอให้เธอไม่ลืม ตังที่เคยได้ยืม เธอก็ยังไม่คืน แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังไม่ลืมอะ eh และขอให้เธอจงโชคดี ไอทราย