แคนฮ้างนางฟ้า

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แคนฮ้างนางฟ้า กู่แคน school
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบนเรียบเรียง: โฟค์ เรคคอร์ด

C Em | F G |
C Em | F G | G |

กะคือCเฮ็ดดีนำอEmยู่ บ่ฮู้แหน่บ่Fว่าอ้ายคึดจั่งใด๋CกะEmบอกฮักพร้อมให้Amหัวใจ บอกเจ้าไปFจนเบิดซุGอย่างฮักCฮูปเจ้าตั้งแต่บ่ทันEmเป็นฮ้าง ฮักเจ้Fาตั้งแต่วัยเรียCกาEmลเวลาเปลี่ยน ใจคAmนเป็นลายต่างส่างเป็Fน.. หนอคนเอGย..

โอ๋Cละนอ โอ้ยทางอ้าAmย มีแต่หัวใFจ แต่บ่มีเงินถัCมีแต่Emเสียงแคน สิเป่าให้Amเจ้าฟังฟังบ่หล่Fาขวัญตาเนื้ออ่อGจักกรรCมหยังอ้ายแต่ซาติก่อAmโลดคึดนำเจ้Fาล่ะผู่แก้มอ่ำถ่ำGคันหงษ์Cลอยมา กะคือกาAmลอยต่ำใจผู้หญิFงส่างดำคืออีกGา ละนGา...

ล่ะแม่นว่Cา..เด้อน้อAmง มาเห็นเจ้Fาล่ะผู่ยิ้มแป่นแวGคันอ้ายได้เจ้Cาสิซื่อทองเส้นท่อแขAmทั้งแหวนวงน้Fอยหัวนิลพันค่GฝาEmกเสียงแคนลอยลAmม   ให้Emพัดใจเจ้ามAmลมเอ๋ยลมFพานต้อง ใจอ้ายยังห่วงหากลับมาเป็Gนนางฟ้า..อยู่บ้านเฮา

C Em | F G | C |
Am | Em |F Dm G | C |

ล่ะแม่นว่Cา เด้อน้อAmง มาเห็นเจ้Fาล่ะผู่ยิ้มแป่นแวGคันอ้ายได้เจ้Cาสิซื่อทองเส้นท่อแขAmทั้งแหวนวงน้อFยหัวนิลพันค่GฝาEmกเสียงแคนลอยลAmม  ให้Emพัดใจเจ้ามAmลมเอ๋ยลมFพานต้อง ใจอ้ายยังห่วงหากลับมาเป็Gนนางฟ้า.. อยู่บ้านCเฮา

* |

กลับมาเป็Dmนนางฟ้Gา..อยู่บ้F Fmาน..        เฮC | Gา...ฟังเพลง - แคนฮ้างนางฟ้า กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง แคนฮ้างนางฟ้า กู่แคน school กะคือเฮ็ดดีนำอยู่ บ่ฮู้แหน่บ่ว่าอ้ายคึดจั่งใด๋ กะบอกฮักพร้อมให้หัวใจ บอกเจ้าไปจนเบิดซุอย่าง ฮักฮูปเจ้าตั้งแต่บ่ทันเป็นฮ้าง ฮักเจ้าตั้งแต่วัยเรียน กาลเวลาเปลี่ยน ใจคนเป็นลายต่าง ส่างเป็น หนอคนเอย โอ๋ละนอ โอ้ยทางอ้าย มีแต่หัวใจ แต่บ่มีเงินถัง มีแต่เสียงแคน สิเป่าให้เจ้าฟัง ฟังบ่หล่าขวัญตาเนื้ออ่อน จักกรรมหยังอ้ายแต่ซาติก่อน โลดคึดนำเจ้าล่ะผู่แก้มอ่ำถ่ำ คันหงษ์ลอยมา กะคือกาลอยต่ำ ใจผู้หญิงส่างดำคืออีกา ละนา ล่ะแม่นว่า เด้อน้อง มาเห็นเจ้าล่ะผู่ยิ้มแป่นแวน คันอ้ายได้เจ้าสิซื่อทองเส้นท่อแขน ทั้งแหวนวงน้อยหัวนิลพันค่า ฝากเสียงแคนลอยลม ให้พัดใจเจ้ามา ลมเอ๋ยลมพานต้อง ใจอ้ายยังห่วงหา กลับมาเป็นนางฟ้า อยู่บ้านเฮา ล่ะแม่นว่า เด้อน้อง มาเห็นเจ้าล่ะผู่ยิ้มแป่นแวน คันอ้ายได้เจ้าสิซื่อทองเส้นท่อแขน ทั้งแหวนวงน้อยหัวนิลพันค่า ฝากเสียงแคนลอยลม ให้พัดใจเจ้ามา ลมเอ๋ยลมพานต้อง ใจอ้ายยังห่วงหา กลับมาเป็นนางฟ้า อยู่บ้านเฮา กลับมาเป็นนางฟ้า อยู่บ้าน เฮา


ผลงานเพลงโฟล์คไทบ้าน กีต้ากับแคน เครื่องดนตรี 2 เครื่องที่มีความเป็นโฟค์ที่แตกต่างและสวยงามคนละแบบ จับมาใส่กัน แบบแข่นๆ โดยเรื่องราวเพลง แคนฮ้างนางฟ้า เป็นการพูดถึง สาวแม่ฮ้างในดวงใจของหมอแคนคนนึง ที่มีความรักให้สาวคนนึง แบบบริสุทธิ์ใจ แต่ไม่เคยได้รักกลับคืน จนถึงวันที่เธอเป็นแม่ฮ้าง ความรักของเขาก็ยังคงสวยงามอยู่ในใจของตัวเอง