คนแบกเป้ (สืบ นาคะเสถียร)

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนแบกเป้ คาราบาว

D | Bm |A | D |
D | Bm |A | D |

จะแบกเBmป้..ข้ามภูผGพงพนAา..อย่าหมายขวางกั้Dจะไปให้ถึGง..ฝั่งแสงตะวัDณ ที่แห่งนั้Aน ที่มีผองเรBmสดใสA ดอกไม้ผีเสื้D

D | Bm |A | D |
D | Bm |A | D |

จะแบกเBmป้..ข้ามถนGไปสู่ชAน รอการกอบเกื้DเอาดวงใจGผองเราเอื้อเฟื้Dเป็นดั่งเรืAอข้ามลำน้ำเชี่Bmยวแบ่งเบAาความทุกข์ระทDม..

ก้มลงจูBmบแผ่นดินแBmม่..อบอุ่นแGท้ ปาAนสองแก้Dที่เปรอะยิ้Gม และแววตBmปรารถนGาอันใสซื่DเธอคืAอพลังยิ่งใหDญ่

D | Bm |A | D |
D | Bm |A | D |

จะแบกเBmป้..สู้ชีวิGถึงฟ้าลิขิAตให้เราเป็นไDจะฝืนลGม ต้านพายุร้าDตราบชีพวาAย ก็ยังมั่นคBmทรนAงของคนแบกเป้D..

* |

D | Bm |A | D |
D | Bm |A | D |

** |ฟังเพลง - คนแบกเป้ (สืบ นาคะเสถียร) คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง คนแบกเป้ คาราบาว จะแบกเป้ ข้ามภูผา พงพนา อย่าหมายขวางกั้น จะไปให้ถึง ฝั่งแสงตะวัน ณ ที่แห่งนั้น ที่มีผองเรา สดใส ดอกไม้ผีเสื้อ จะแบกเป้ ข้ามถนน ไปสู่ชน รอการกอบเกื้อ เอาดวงใจผองเราเอื้อเฟื้อ เป็นดั่งเรือข้ามลำน้ำเชี่ยว แบ่งเบาความทุกข์ระทม ก้มลงจูบแผ่นดินแม่ อบอุ่นแท้ ปานสองแก้ม ที่เปรอะยิ้ม และแววตา ปรารถนาอันใสซื่อ เธอคือพลังยิ่งใหญ่ จะแบกเป้ สู้ชีวิต ถึงฟ้าลิขิตให้เราเป็นไป จะฝืนลม ต้านพายุร้าย ตราบชีพวาย ก็ยังมั่นคง ทรนงของคนแบกเป้