เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ)

  อาริส วงมหาเฮง   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) อาริส วงมหาเฮง
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาริสเรียบเรียง: อาริส วงมหาเฮงดนตรี: แบงค์ ล่องลอยโปรดิวเซอร์: Nick Na Sikhiuสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 0819758239

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E |

ว่าAสิจริงจังสุดท้ายก็พังคือเก่าเจ็C#mบย้อนคำว่าฮักที่เขาแค่มาตั๋วเฮาว่าฮักF#mแค่เฮาผู้เดียว จากนี้สิบ่มีไผสุดท้าDยก็ต้องผิดหวังมานั่งน้ำEตาไหล

ตั้งAแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้คั่C#mนบ่จริงจังกะสิบ่ไดเปิดใจเป็นหยัF#mงคือจั่งมาตั๋ว ให้เฮาฮักจนเบิ่ดใจสุดท้าDยกะบอกกันว่า เฮาเป็นแEค่พี่น้องกันกะA | Eได้..

โอF#mย.. พี่น้องแนC#mวได พ่อแม่เลี้ยงจนDใหญ่ข่อยกะเป็นแค่ลูกชายผู้เดีEยว

ทำดีเกือบตาAย สุดท้ายเป็นไC#mด้แค่พี่F#mน้องได้กันEจนเกือบท้อDง จักพี่น้องแนวใด๋Eตั้งแต่กี้Aกะคือบ่บC#mอกกันไว้F#mสิได้แอบแซ่บเอากะไD | Eด้..(แฟร์ ๆ กันไป บ่ได้กำไร บ่ขาดAทุน)

ทั้งคุAยทั้งคาสายกะเอาจนโทรศัพท์ฮ้อนจากC#mแบตร้อยเปอร์เซ็นต์กะเอาจนว่าแบตอ่อนสุดท้าF#mยบ่ได้อีหยัง โอยมันอุงมันอังสิเว้าDให้ผู้ไดฟังบ่ได้Eกะย้อนว่า

 F#m  เฮาเป็นชู้กะบ่C#mแมน เป็นแฟนกะบ่Dได   เป็นไดแค่พี่Eน้อง

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E | E |

F#mอย.. เฮาเป็นชู้กะบ่C#mแมน เป็นแฟนกะบ่Dได้เป็นไดแค่คนEคุย..

** | ** |

A | C#m | Bm | E | ( x2 )ฟังเพลง - เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) อาริส วงมหาเฮง - YouTube

เนื้อเพลง เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) อาริส วงมหาเฮง ว่าสิจริงจังสุดท้ายก็พังคือเก่า เจ็บย้อนคำว่าฮักที่เขาแค่มาตั๋วเฮา ว่าฮักแค่เฮาผู้เดียว จากนี้สิบ่มีไผ สุดท้ายก็ต้องผิดหวังมานั่งน้ำตาไหล ตั้งแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้ คั่นบ่จริงจังกะสิบ่ไดเปิดใจ เป็นหยังคือจั่งมาตั๋ว ให้เฮาฮักจนเบิ่ดใจ สุดท้ายกะบอกกันว่า เฮาเป็นแค่พี่น้องกันกะได้ โอย พี่น้องแนวได พ่อแม่เลี้ยงจนใหญ่ ข่อยกะเป็นแค่ลูกชายผู้เดียว ทำดีเกือบตาย สุดท้ายเป็นได้แค่พี่น้อง ได้กันจนเกือบท้อง จักพี่น้องแนวใด๋ ตั้งแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้ สิได้แอบแซ่บเอากะได้ (แฟร์ๆกันไป บ่ได้กำไร บ่ขาดทุน) ทั้งคุยทั้งคาสายกะเอาจนโทรศัพท์ฮ้อน จากแบตร้อยเปอร์เซ็นต์กะเอาจนว่าแบตอ่อน สุดท้ายบ่ได้อีหยัง โอยมันอุงมันอัง สิเว้าให้ผู้ไดฟังบ่ได้กะย้อนว่า เฮาเป็นชู้กะบ่แมน เป็นแฟนกะบ่ได เป็นไดแค่พี่น้อง โอย เฮาเป็นชู้กะบ่แมน เป็นแฟนกะบ่ได้ เป็นไดแค่คนคุย