โชคดีเด้อ

  กระต่าย พรรณิภา   เบนซ์ เมืองเลย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0635591464

Am | F |G | Am |

สำAmบายดีบ่เธอ บ่ได้เจอFตั้งแต่มื้อลาอ้ายทักหGา คนข้าง ๆ เขาว่าอยู่บ้Amบ่Amมีไผดอกอ้าย ยังบ่กล้Fาฮักไผดอกหนอแล้วอ้ายล่Gะ สำบายดีบ่ สุมื้อนี้Am

อ้ายกะยัCง..ลืมเจ้าบ่Emได้ถึงโดนปานใด๋F ลืมเจ้Gาบ่ได้สักทีCน้องกะตาFม..ส่องเฟGส.. ว่าอ้ายโพEmสอิหยังมื้อนี้Amแม่นสุดท้Fาย..น้องกับอ้ายเฮาต้องจบGกัน..

อ้ายกะขอAmให้โชคดีเด้อขอให้เธอEmนั้นมีความสุขอยู่ทางไหFนกินข้าวหลาย ๆG บ่สบาCยกะขอให้สร่Eวงอ้ายกะดูAmแลเจ้าของเด้อ อยากให้ฮู้Emว่าน้องยังห่วงยังจดจำDmว่าเฮาเคยฮักGกันหลายปานCใด๋(ยังจดจำDmว่าเฮา คยฮักGกันหลายปานใด๋C)

Am | Em |F G | C E |
Am | Em |Dm G | C |

สำAmบายดีบ่เธอ บ่ได้เจFอกะดีอยู่เด้ใจม้างเพG..สิได้โอเค ลืมเจ้าง่าย ๆAmน้อAmงกะเฮ็ดใจอยู่ แต่สุดท้าFยกะเฮ็ดบ่ได้บ่เป็นหยัGง ขอเก็บไว้ในใจกะพAm

* | ** | ** |

Am | F |G | Am |ฟังเพลง - โชคดีเด้อ เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา - YouTube

เนื้อเพลง โชคดีเด้อ เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา สำบายดีบ่เธอ บ่ได้เจอตั้งแต่มื้อลา อ้ายทักหา คนข้างๆเขาว่าอยู่บ้อ บ่มีไผดอกอ้าย ยังบ่กล้าฮักไผดอกหนอ แล้วอ้ายล่ะ สำบายดีบ่ สุมื้อนี้ อ้ายกะยัง ลืมเจ้าบ่ได้ ถึงโดนปานใด๋ ลืมเจ้าบ่ได้สักที น้องกะตาม ส่องเฟส ว่าอ้ายโพสอิหยังมื้อนี้ แม่นสุดท้าย น้องกับอ้ายเฮาต้องจบกัน อ้ายกะขอให้โชคดีเด้อ ขอให้เธอนั้นมีความสุข อยู่ทางไหนกินข้าวหลายๆบ่สบายกะขอให้สร่วง อ้ายกะดูแลเจ้าของเด้อ อยากให้ฮู้ว่าน้องยังห่วง ยังจดจำว่าเฮาเคยฮักกันหลายปานใด๋ (ยังจดจำว่าเฮา คยฮักกันหลายปานใด๋) สำบายดีบ่เธอ บ่ได้เจอกะดีอยู่เด้ ใจม้างเพ สิได้โอเค ลืมเจ้าง่ายๆน้องกะเฮ็ดใจอยู่ แต่สุดท้ายกะเฮ็ดบ่ได้ บ่เป็นหยัง ขอเก็บไว้ในใจกะพอ