ฟ้าไม่เป็นใจ

  Clash   LOMOSONIC   สตริง   เหงา   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟ้าไม่เป็นใจ CLASH แคลช Ft. Boy Lomosonic
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีติ บารมีอนันต์เรียบเรียง: สุกฤษ ศรีเปารยะ, ฐาปนา ณ บางช้างดนตรี: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, สุกฤษ ศรีเปารยะ, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุธิติ ไชยสมุทรโปรดิวเซอร์: ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | D |Em | Em |
C | D |Em | Em |

 C  รักแท้จริง ๆ มันควรจะเป็นCยังไง   ฉันไม่เคยEmได้เจอ..กับความรักDที่อุ่นใจ C  หลายครั้งที่เคยได้ลองและพCยายาม   แต่ก็ไม่เคEmยได้เข้าใจD   ต้องทรมาCนจนเมื่อไร   ชีวิตไม่มีความหมEmายเพราะได้แต่พบDการบอกลา

 G  เพราะฟ้าดินมันไม่เคCยเป็นใจ Em  รักแท้อยู่ตรงไหDนช่วยบอกที G  ฟ้าดินได้โปรดจงCปราณี Em  ต้องเหงาใจอยู่อย่างนี้Dฉันอยู่ไม่ไหว

C | D |Em | Em |

 C  ทุกครั้งที่รอคอยใครสักคนเข้ามา   ฉันก็ภาวนEmา..ว่าคือรักDครั้งสุดท้าย C  ฉันนั้นทุ่มเทให้ไปหมดใจและกาย   แต่ก็ไม่เคEmยได้กลับมD   จุดจบนั้นคืCอรอยน้ำตา   ชีวิตไร้ซึ่งความหมEmายเพราะได้แต่พบDการจากลา

* |

เพียEmงใครสักคนที่จะเข้ามาเพื่อจะหยุดหยุDดความเสียใจให้มันหายไป ไปตลอดฉันCจริงจังมากมายเท่าไรแต่เสียGใจจนมันเอือมระอา

อยู่Emแห่งหนใด สุดขอบฟ้าไกล ในที่สุดหากDได้พบเจอ กี่หยดน้ำตาฉันจะยอมแต่ขอCให้มันเป็นรักที่ดีอย่างที่ทั้งฉันและเธอไม่เคยได้พบเจอ

* |

G | C | Em | D | ( x2 ) | G | G |ฟังเพลง - ฟ้าไม่เป็นใจ CLASH แคลช Ft. Boy Lomosonic - YouTube

เนื้อเพลง ฟ้าไม่เป็นใจ CLASH แคลช Ft. Boy Lomosonic บอย โลโมโซนิค รักแท้จริงๆมันควรจะเป็นยังไง ฉันไม่เคยได้เจอ กับความรักที่อุ่นใจ หลายครั้งที่เคยได้ลองและพยายาม แต่ก็ไม่เคยได้เข้าใจ ต้องทรมานจนเมื่อไร ชีวิตไม่มีความหมายเพราะได้แต่พบการบอกลา เพราะฟ้าดินมันไม่เคยเป็นใจ รักแท้อยู่ตรงไหนช่วยบอกที ฟ้าดินได้โปรดจงปราณี ต้องเหงาใจอยู่อย่างนี้ฉันอยู่ไม่ไหว ทุกครั้งที่รอคอยใครสักคนเข้ามา ฉันก็ภาวนา ว่าคือรักครั้งสุดท้าย ฉันนั้นทุ่มเทให้ไปหมดใจและกาย แต่ก็ไม่เคยได้กลับมา จุดจบนั้นคือรอยน้ำตา ชีวิตไร้ซึ่งความหมายเพราะได้แต่พบการจากลา เพียงใครสักคนที่จะเข้ามาเพื่อจะหยุด หยุดความเสียใจให้มันหายไป ไปตลอด ฉันจริงจังมากมายเท่าไร แต่เสียใจจนมันเอือมระอา อยู่แห่งหนใด สุดขอบฟ้าไกล ในที่สุด หากได้พบเจอ กี่หยดน้ำตาฉันจะยอม แต่ขอให้มันเป็นรักที่ดี อย่างที่ทั้งฉันและเธอไม่เคยได้พบเจอ