ค้างคา

  Clash   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ค้างคา CLASH แคลช
เนื้อร้อง/ทำนอง: แบงค์ CLASHเรียบเรียง: ไกรภพ จันทร์ดีสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cm A# | G# A# |Cm A# | G# | Cm |

ไม่ไหCmว คาใจมาเรื่อA#ย มานานพอสักทีG# เธอแอบมีเขาA#ค้างกายรู้ดีCm ก็เธอเองมีสิทธิเลือกจะไปA#มันผิดที่ไหG#น ฉันเองเข้าA#ใจ

แต่เธG#อ.. ถ้ายังรักกัD#น ช่วยตัดใจใคG#ร..สักคนจะได้ไหA#ม...

อยากจะไCmป จะอA#ยู่ ขอทีเถอะบอกG#มา    A#ไม่รู้CmหรือไA#ร ว่าฉันยิ่งกว่าเสียG#ใจ     A#เธCmอมี เขA#า จะค้างคาให้เจ็บG#ทำไม   A#จะไCmป หรืออยู่A# เหมือนG# A#กัน..

Cm A# | G# A# |

ก็รู้Cm..ไม่มีสิทธิเลือกA#อะไรแล้วแต่เธG#อ รู้ตัวเป็นเหมือA#นของตาย..ของเธCmถ้าเธอมีเพียงกันฉันจะทA#แต่เธอมีเขG#า ฉันไม่เข้าA#ใจ

ถ้าเธG#อ.. ตัดเขาไม่ลD#งคงขาดกันแม้G#.. ใจจะสลาA#ย..

** |

รู้Cm..  เธA#อ..ขาดเขาคงจะขาดG#ใจ.. A#รู้Cm..  เธA#อ..ขาดฉันไม่เท่าไหร่G# แค่ของA#เก่า

Cm A# | G# A# |
Cm A# | G# A# |

** |

Cm A# | G# A# | ( x2 ) | Cm |ฟังเพลง - ค้างคา CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง ค้างคา CLASH แคลช ไม่ไหว คาใจมาเรื่อย มานาน พอสักที เธอแอบมีเขาค้างกาย รู้ดี ก็เธอเองมีสิทธิเลือกจะไป มันผิดที่ไหน ฉันเองเข้าใจ แต่เธอ ถ้ายังรักกัน ช่วยตัดใจ ใคร สักคนจะได้ไหม อยากจะไป จะอยู่ ขอทีเถอะบอกมา ไม่รู้หรือไร ว่าฉันยิ่งกว่าเสียใจ เธอมี เขา จะค้างคาให้เจ็บทำไม จะไป หรืออยู่ เหมือนกัน ก็รู้ ไม่มีสิทธิเลือกอะไร แล้วแต่เธอ รู้ตัวเป็นเหมือนของตาย ของเธอ ถ้าเธอมีเพียงกันฉันจะทน แต่เธอมีเขา ฉันไม่เข้าใจ ถ้าเธอ ตัดเขาไม่ลงคงขาดกัน แม้ ใจจะสลาย รู้ เธอ ขาดเขาคงจะขาดใจ รู้ เธอ ขาดฉันไม่เท่าไหร่ แค่ของเก่า