มูเตลู (MUTELU)

  Clash   สตริง   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มูเตลู CLASH แคลช
เนื้อร้อง: เเทน ลิปตพัลลภ, ปณิธิ เลิศอุดมธนา, ปรีติ บารมีอนันต์ทำนอง: เเทน ลิปตพัลลภ, ปณิธิ เลิศอุดมธนาเรียบเรียง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุกฤษ ศรีเปารยะดนตรี: ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติโปรดิวเซอร์: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, สุกฤษ ศรีเปารยะ, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุธิติ ไชยสมุทรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dm | Dm7b5 |Cmaj7 | Am |

 Dm  โดนเทอีกแล้Dm7b5ว สุดท้ายก็พัง Cmaj7  ต้องเหงาอีกครั้Amง so lonely Dm  เฝ้ามองค้นหDm7b5า เผื่อพบเจอทาง Cmaj7  ที่จะได้สมหวัAm

 Dm  เปลี่ยนเบอร์มือถือก็แล้ว   ทำบุDm7b5ญเก้าวัด ฉันก็ลองมาแล้ว   เคยลอCmaj7งแม้กระทั่งกำไรมูเตAmลู   แปะสติ๊Dmกเกอร์รถฉันก็ทำมาแล้ว   สิ่งไหDm7b5นศักสิทธิ์ฉันก็ลองหมดแล้ว   ก็ไม่Fช่วยฉันได้สักGที

ฉันทำกรรมอะไรF ต้องโดนใครเขาทิ้งทุกGทีต้องทำบุญที่ไหEmน ถึงได้เจอความรักสักA7ทีสะเดาะเคราFะห์ได้ที่ใด ใครช่วยฉัFmนจะได้ไหมช่วยพาDmฉันเจอรักแท้สักทีGจะขอบพระคุณ baby

Dm | Dm7b5 |Cmaj7 | Am |

พังมาตั้งกี่ครั้Dmง เพื่อนเตือนก็ยังไม่เข็ดบนบานศาลกล่Dm7b5าว แก้บนก็ยังไม่เสร็จบนจนเทวดCmaj7าทุกองค์เขาเมินไม่รับผิดชอบ Am  เป็นซะอย่างนี้แล้วใครจะรักจะชอบ

 Dm  แค่อยากมีคนที่มาs tay together Dm7b5  แค่น่ารักและจริงใจเข้ามารักเถอะ Cmaj7  แต่บอกตรง ๆ ผมไม่ได้รวยเหมือนใคร ๆ   มีแต่ใAmจ..ที่จริงใจเพื่อให้กับคุณคนเดียว

 Dm  อย่าไปคิดเลยว่าผมใส่โรเล็กซ์ Dm7b5  ผมมีแค่เพียงแค่จีช็อคของอาเจ็ก Cmaj7  ตอนเด็ก ๆ ก็อยากจะขับเฟอร์รารี่ Am  พอโตขึ้นมาขับอีโคคาร์แถมยืมพี่

 Dm  วาดฝันว่าจะถูกหวยสิบแปดล้าน Dm7b5  จะเดินแอ๊คเข้าร้านเพชรสักเจ็ดร้าน Cmaj7  แล้วหอบเอาแหวนเม็ดโตมาให้เธอ Am  Hey girl, I wanna rock your world

* | ** |

A#maj7 | A#maj7 |Fmaj7 | Fmaj7 |
A# | A# |G | G |

** |

Dm | Dm7b5 |Cmaj7 | Am |ฟังเพลง - มูเตลู (MUTELU) CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง มูเตลู CLASH แคลช โดนเทอีกแล้ว สุดท้ายก็พัง ต้องเหงาอีกครั้ง so lonely เฝ้ามองค้นหา เผื่อพบเจอทาง ที่จะได้สมหวัง เปลี่ยนเบอร์มือถือก็แล้ว ทำบุญเก้าวัด ฉันก็ลองมาแล้ว เคยลองแม้กระทั่งกำไรมูเตลู แปะสติ๊กเกอร์รถฉันก็ทำมาแล้ว สิ่งไหนศักสิทธิ์ฉันก็ลองหมดแล้ว ก็ไม่ช่วยฉันได้สักที ฉันทำกรรมอะไร ต้องโดนใครเขาทิ้งทุกที ต้องทำบุญที่ไหน ถึงได้เจอความรักสักที สะเดาะเคราะห์ได้ที่ใด ใครช่วยฉันจะได้ไหม ช่วยพาฉันเจอรักแท้สักที จะขอบพระคุณ baby พังมาตั้งกี่ครั้ง เพื่อนเตือนก็ยังไม่เข็ด บนบานศาลกล่าว แก้บนก็ยังไม่เสร็จ บนจนเทวดาทุกองค์เขาเมินไม่รับผิดชอบ เป็นซะอย่างนี้แล้วใครจะรักจะชอบ แค่อยากมีคนที่มาs tay together แค่น่ารักและจริงใจเข้ามารักเถอะ แต่บอกตรงๆผมไม่ได้รวยเหมือนใครๆมีแต่ใจ ที่จริงใจเพื่อให้กับคุณคนเดียว อย่าไปคิดเลยว่าผมใส่โรเล็กซ์ ผมมีแค่เพียงแค่จีช็อคของอาเจ็ก ตอนเด็กๆก็อยากจะขับเฟอร์รารี่ พอโตขึ้นมาขับอีโคคาร์แถมยืมพี่ วาดฝันว่าจะถูกหวยสิบแปดล้าน จะเดินแอ๊คเข้าร้านเพชรสักเจ็ดร้าน แล้วหอบเอาแหวนเม็ดโตมาให้เธอ Hey girl, I wanna rock your world