เพราะรัก (ปฏิญาณ)

  Clash   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะรัก (ปฏิญาณ) CLASH แคลช
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปรีติ บารมีอนันต์เรียบเรียง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุกฤษ ศรีเปารยะดนตรี: ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติโปรดิวเซอร์: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, สุกฤษ ศรีเปารยะ, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุธิติ ไชยสมุทรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | A |D | E |

อาจAทำตัวให้เธอกังวล อาจทำตัวให้เธอรำคาญอาจDเป็นคนที่ดูจุ้นจ้านตลอEขัดAใจเธอในบางเวลา และเย็นชาในตอนกลางคืนตอนDเธอยืนและคอยบ่นคำว่าหิE

เธอไม่รู้C#mหรอก..ที่ฉันF#mทำลงไปยิ่งขัดใจDเท่าไร ยิ่งแปลว่าเธอEสำคัญ.. E

เพราAะรักฉันเลยอยู่ตรงนี้F#mฉัน-ถึงเป็นคนห่วงใยDทุกเสี้ยวนาทีที่ตัวเธอEนั้นทำอะไรเพราAะรัก ไม่ต้องเก็บไปสงF#mสัยไม่เป็นไรหากตัวDฉันโดนเธอโกรธโกรธบนคำEว่าแคร์กว่าใคร

เพราAะรัก ท่าทีที่เธองอF#mแงฉันแกล้งแปลว่าดูDไม่ค่อยจะออกปล่อยให้เธอEนั้นโวยต่อไปเพราAะรัก ฉันลงหลักปักหัF#mวใจไว้ที่เธอและชีDวิตที่มีอยู่ปฏิญาณEไว้ว่าจะดูแลเธออย่างดี

D | A |D | E |
D | A |D | E |

* | ** | *** | ** | *** |ฟังเพลง - เพราะรัก (ปฏิญาณ) CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง เพราะรัก (ปฏิญาณ) CLASH แคลช อาจทำตัวให้เธอกังวล อาจทำตัวให้เธอรำคาญ อาจเป็นคนที่ดูจุ้นจ้านตลอด ขัดใจเธอในบางเวลา และเย็นชาในตอนกลางคืน ตอนเธอยืนและคอยบ่นคำว่าหิว เธอไม่รู้หรอก ที่ฉันทำลงไป ยิ่งขัดใจเท่าไร ยิ่งแปลว่าเธอสำคัญ เพราะรักฉันเลยอยู่ตรงนี้ฉัน- ถึงเป็นคนห่วงใยทุกเสี้ยวนาที ที่ตัวเธอนั้นทำอะไร เพราะรัก ไม่ต้องเก็บไปสงสัย ไม่เป็นไรหากตัวฉันโดนเธอโกรธ โกรธบนคำว่าแคร์กว่าใคร เพราะรัก ท่าทีที่เธองอแง ฉันแกล้งแปลว่าดูไม่ค่อยจะออก ปล่อยให้เธอนั้นโวยต่อไป เพราะรัก ฉันลงหลักปักหัวใจ ไว้ที่เธอและชีวิตที่มีอยู่ ปฏิญาณไว้ว่าจะดูแลเธออย่างดี