ยิ้มอ่อน

  Clash   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิ้มอ่อน CLASH แคลช
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีติ บารมีอนันต์เรียบเรียง: สุกฤษ ศรีเปารยะดนตรี: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, สุกฤษ ศรีเปารยะ, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุธิติ ไชยสมุทรโปรดิวเซอร์: ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | A# |Gm | G# A# |
Cm | A# |Gm | G# A# |
Cm A# | D# A#/D |

   อยู่ในเมืองหลวCmงที่มีแต่ควันA#เยอะ D#  สูดดมA#/Dกันไปเดี๋ยวตาCmยพอดี   A# D# A#/D   เงินเดือนแสนสอCmงทำไมไม่พอA#นะ D#  ก็จมA#/Dไม่ลงใช้เกินCmพอดี    A# D# A#/D

 Fm  หากหนีไม่พ้นก็ต้องทG#นบ่นไปไม่ช่วยA#อะไร

ยิ้Cmมอ่อน ๆ อยากให้เธอยิ้มA#อ่อน ๆอย่าไปใจร้Gmอน.. เก็บแรงไว้G#หาเงินให้พอใA#ช้ยิ้Cmมหน่อย อยากให้เธอยิ้มA#บ่อย ๆอย่าไปใส่ใGmจ.. ทำชีวิG#ตของเราให้ดีก็A#พอ

Cm | A# |Gm | G# A# |

   ต้องเจอไวรัCmสมากมายอะไรA#กันนะ D#  ต้องคอA#/DยดูแลครอบครัวCmให้ดี   A# D# A#/D   แต่อย่าติดเชื้Cmอฉ้อโกงจากใครA#มานะ D#  บ้านเมืA#/Dองเราคือ demCmocracy  A# D# A#/D

* | ** |

G# | A# |Gm | Cm |
G# | A# |Cm | Cm |

** | ** |

Cm | A# | Gm | G# A# | ( x2 )
Cm A# | Cm |ฟังเพลง - ยิ้มอ่อน CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง ยิ้มอ่อน CLASH แคลช อยู่ในเมืองหลวงที่มีแต่ควันเยอะ สูดดมกันไปเดี๋ยวตายพอดี เงินเดือนแสนสองทำไมไม่พอนะ ก็จมไม่ลงใช้เกินพอดี หากหนีไม่พ้นก็ต้องทนบ่นไปไม่ช่วยอะไร ยิ้มอ่อนๆอยากให้เธอยิ้มอ่อนๆอย่าไปใจร้อน เก็บแรงไว้หาเงินให้พอใช้ ยิ้มหน่อย อยากให้เธอยิ้มบ่อยๆอย่าไปใส่ใจ ทำชีวิตของเราให้ดีก็พอ ต้องเจอไวรัสมากมายอะไรกันนะ ต้องคอยดูแลครอบครัวให้ดี แต่อย่าติดเชื้อฉ้อโกงจากใครมานะ บ้านเมืองเราคือ democracy