บอก

  Clash   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บอก CLASH แคลช
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีติ บารมีอนันต์เรียบเรียง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุกฤษ ศรีเปารยะโปรดิวเซอร์: ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D | D |Bm | Bm |G | Em |G | A |

 D  เธอคงเหนื่อยใช่ไหA/C#ม เรื่องรักระหว่างเรBm   เธอจึงไม่สGน ไม่พูดAจา D  เธอคงจะอ่อนล้A/C#า และคิดจะบอกลBm   เบื่อกับปัญหGาของสองAเรา

 F#m  ยิ่งใกล้เธอแค่ไหBmน ยิ่งเจ็บในใจ G  ไม่เหลือฉันอีกแล้Gm

ได้โปรดเถอะบอDก บอกบอกให้ฉันรู้ ฉันจะไBmบอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่รัGก ฉันจะเข้าEmใจหากเธอมีใคGร โปรดเถอะนะช่วยบอกทีA

ได้โปรดเถอะบอDก บอกบอกให้ฉันรู้ ให้จบไBmบอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไหGม ฉันพร้อมเข้าEmใจหากเธอจะไปG ถ้าหมดรักแค่บอกลAโปรดเถอะนะพูดออกม(D)

 D  เธอไม่ต้องห่วงฉัA/C#น แต่ฉันจะห่วงเธBm   หากเธอเสนGอว่าต้องAไป D  ใจยังจะคงรัA/C#ก..อย่างนี้ตลอดกBmาล   อยู่กับวันวาGนของสองAเรา

* | ** | *** |

D | D |Bm | Bm |G | Em |G | A |

* | *** |

D | D |Bm | Bm |G | Em |G | A |
D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |ฟังเพลง - บอก CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง บอก CLASH แคลช เธอคงเหนื่อยใช่ไหม เรื่องรักระหว่างเรา เธอจึงไม่สน ไม่พูดจา เธอคงจะอ่อนล้า และคิดจะบอกลา เบื่อกับปัญหาของสองเรา ยิ่งใกล้เธอแค่ไหน ยิ่งเจ็บในใจ ไม่เหลือฉันอีกแล้ว ได้โปรดเถอะบอก บอก บอกให้ฉันรู้ ฉันจะไป บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่รัก ฉันจะเข้าใจ หากเธอมีใคร โปรดเถอะนะช่วยบอกที ได้โปรดเถอะบอก บอก บอกให้ฉันรู้ ให้จบไป บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไหม ฉันพร้อมเข้าใจ หากเธอจะไป ถ้าหมดรักแค่บอกลา โปรดเถอะนะพูดออกมา เธอไม่ต้องห่วงฉัน แต่ฉันจะห่วงเธอ หากเธอเสนอว่าต้องไป ใจยังจะคงรัก อย่างนี้ตลอดกาล อยู่กับวันวานของสองเรา