คนที่ถูกมองข้าม (Ost. สิงห์สั่งป่า)

  DoubleBam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนที่ถูกมองข้าม DoubleBam (ประกอบละคร สิงห์สั่งป่า)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: Bellsnowbearติดต่องานแสดง: GMMGRAMMY

Dmaj7 | A/C# |Dmaj7 | A |

คนDmaj7ที่ถูกลืม คนA/C#ไร้ความหมายคนDmaj7ที่ไม่มีค่าเลAคนDmaj7ที่ถูกทิ้ง ใคA/C#รเขาเมินเฉF#mมีBmเพียงแค่ลมหายใE

ทุกคืนวัDmaj7นตัวฉัน..มีเพียC#mงแค่เดือนและดาวเป็นเพื่อDmaj7นคอยมองอยู่ตรงAนี้ทุกนาทีDmaj7เหน็บหนาว อยากมีC#mใครสักคF#mจนได้พBmบเธอที่ดึงฉันขึ้นมE

เธอเปลี่ยนให้ใครคนนึDงที่เคยถูกมองEข้ามไปจนวันนี้Fdimนั้นมีชีวิตF#mใหม่หยิบฉันEที่ร่วงจากพื้Dนให้ยืน..ด้วยหัC#mวใจดอกไF#mม้ที่บานอีกครั้Bmง เพราะเธE

เธอเปลี่ยนให้คน ๆ นึAงที่เคยไม่น่าE/G#สนใจมีความหมาF#mยทุกครั้งที่ใกล้Emเธอวันนี้Aฉันไม่เหน็บหนาDวันนี้ฉันไม่ปวดร้C#mาวอะไF#mรเหมือนเBm | Eดิม..เมื่อวันนี้ฉันมีเธ(A)

A | E/G# |F#m | Em A |
D | C#m F#m |Bm | E |

Dmaj7 | A/C# |Dmaj7 | A/C# A |

คนDmaj7ที่มองเห็น คA/C#นที่ใส่ใจคนDmaj7ที่ให้ความสำคัAคนที่Dmaj7อยู่เคียง..คือA/C#เธอเท่านั้F#mเป็Bmนดั่งลมหายใE

* | ** | *** |ฟังเพลง - คนที่ถูกมองข้าม DoubleBam (ประกอบละคร สิงห์สั่งป่า) - YouTube

เนื้อเพลง คนที่ถูกมองข้าม DoubleBam (ประกอบละคร สิงห์สั่งป่า) คนที่ถูกลืม คนไร้ความหมาย คนที่ไม่มีค่าเลย คนที่ถูกทิ้ง ใครเขาเมินเฉย มีเพียงแค่ลมหายใจ ทุกคืนวันตัวฉัน มีเพียงแค่เดือนและดาว เป็นเพื่อนคอยมองอยู่ตรงนี้ ทุกนาทีเหน็บหนาว อยากมีใครสักคน จนได้พบเธอที่ดึงฉันขึ้นมา เธอเปลี่ยนให้ใครคนนึงที่เคยถูกมองข้ามไป จนวันนี้นั้นมีชีวิตใหม่ หยิบฉันที่ร่วงจากพื้นให้ยืน ด้วยหัวใจ ดอกไม้ที่บานอีกครั้ง เพราะเธอ เธอเปลี่ยนให้คนๆนึงที่เคยไม่น่าสนใจ มีความหมายทุกครั้งที่ใกล้เธอ วันนี้ฉันไม่เหน็บหนาว วันนี้ฉันไม่ปวดร้าวอะไรเหมือนเดิม เมื่อวันนี้ฉันมีเธอ คนที่มองเห็น คนที่ใส่ใจ คนที่ให้ความสำคัญ คนที่อยู่เคียง คือเธอเท่านั้น เป็นดั่งลมหายใจ