ให้... HBD

  Fair Stin   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้... HBD Fair Stin

F | Dm |Gm | C |F | C7 |

หากเธอได้ยินFเพลงนี้ หากเธอได้ฟังDmเสียงนี้เธอคงรู้ดีGm..ว่าเป็นฉันที่ร้องอCยู่ก็อยากให้ช่วFยหน่อยนะ ลองหลับตาแล้Dmวฟังดูเธอรู้Gmใช่ไหมฉันเขียนมาให้ใคC

บนโลกนี้A#.. ที่มีคAmนเป็นล้านคDmจะมีGmหนึ่งคนเท่านั้นCได้เป็นเจ้าของFเพลงนี้F7แต่งให้เขA#า.. ด้วยทั้งใAmจที่มีDmเพลงนี้Gm.. ฉันให้เธCอ..

ก็อยากจะมีของขวัA#ญ..ที่ดูดีCก็อยากจะมีเซอร์ไพรAmซ์..พร้อมดอกไม้ช่อใหDmญ่แต่คน ๆ นี้Gm มันไม่มีอะไรC..มากมายอย่างนั้F | F7น..สิ่งเดียวที่ฉัA#น..พอจะมีC..ก็คือเพลง ๆ นี้Am.. ที่เธอDmกำลังฟังDอาจธรรGmมดาแต่ว่าเป็นของขวัCญที่ดีที่สุดที่ฉันมี

F | Dm |Gm | C |

ก็คงทำได้แFค่นั้น อย่างฉันก็มีแDmค่เนี้ยแต่เท่าที่มีGm ก็ทำให้เธอสุดหัวใจCมันอาจจะไม่Fเลิศหรู แค่อยากให้เธDmอรู้ไว้ว่าบนโลกนี้GmมีเธอคนเดียCวที่ได้ไF | F7ป..

** | ** |

ก็อยากจะมีของขวัA#ญ..ที่ดูดีCก็อยากจะมีเซอร์ไพรAmซ์..พร้อมดอกไม้ช่อใหDmญ่แต่คน ๆ นี้Gm มันไม่มีอะไรC..มากมายอย่างนั้F | F7น..สิ่งเดียวที่ฉัA#น..พอจะมีC..ก็คือเพลง ๆ นี้Am.. ที่เธอDmกำลังฟังDวอGmนให้เธออภัยคนอย่างฉัC

เพราะไม่มีของขวัA#ญ..ที่ดูดีCและคงไม่มีเซอร์ไพรAmซ์..พร้อมดอกไม้ช่อใหDmญ่ทั้ง ๆ ที่ใGmจก็อยากจะให้อะไรเธCอ..มากมายอย่างนั้F | F7น..สิ่งเดียวที่ฉัA#น..พอจะมีC..ก็คือเพลง ๆ นี้Am.. ที่ร้อDmงให้เธอฟัDอาจธรรGmมดาแต่ว่าเป็นของขวัCญที่ดีที่สุดที่ฉันมี

F | Dm D |

ของขวัญGmจากฉันก็คืแเพลง ๆ นี้C..Happy BirthDay

F | A# |C | F |ฟังเพลง - ให้... HBD Fair Stin - YouTube

เนื้อเพลง ให้... HBD Fair Stin หากเธอได้ยินเพลงนี้ หากเธอได้ฟังเสียงนี้ เธอคงรู้ดี ว่าเป็นฉันที่ร้องอยู่ ก็อยากให้ช่วยหน่อยนะ ลองหลับตาแล้วฟังดู เธอรู้ใช่ไหมฉันเขียนมาให้ใคร บนโลกนี้ ที่มีคนเป็นล้านคน จะมีหนึ่งคนเท่านั้นได้เป็นเจ้าของเพลงนี้ แต่งให้เขา ด้วยทั้งใจที่มี เพลงนี้ ฉันให้เธอ ก็อยากจะมีของขวัญ ที่ดูดี ก็อยากจะมีเซอร์ไพรซ์ พร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ แต่คนๆนี้ มันไม่มีอะไร มากมายอย่างนั้น สิ่งเดียวที่ฉัน พอจะมี ก็คือเพลงๆนี้ ที่เธอกำลังฟัง อาจธรรมดาแต่ว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันมี ก็คงทำได้แค่นั้น อย่างฉันก็มีแค่เนี้ย แต่เท่าที่มี ก็ทำให้เธอสุดหัวใจ มันอาจจะไม่เลิศหรู แค่อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าบนโลกนี้มีเธอคนเดียวที่ได้ไป ก็อยากจะมีของขวัญ ที่ดูดี ก็อยากจะมีเซอร์ไพรซ์ พร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ แต่คนๆนี้ มันไม่มีอะไร มากมายอย่างนั้น สิ่งเดียวที่ฉัน พอจะมี ก็คือเพลงๆนี้ ที่เธอกำลังฟัง วอนให้เธออภัยคนอย่างฉัน เพราะไม่มีของขวัญ ที่ดูดี และคงไม่มีเซอร์ไพรซ์ พร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ ทั้งๆที่ใจก็อยากจะให้อะไรเธอ มากมายอย่างนั้น สิ่งเดียวที่ฉัน พอจะมี ก็คือเพลงๆนี้ ที่ร้องให้เธอฟัง อาจธรรมดาแต่ว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันมี ของขวัญจากฉันก็คืแเพลงๆนี้ Happy BirthDay