ขอเวลาลืม (The Remake)

  บุ๋น เปรม   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอเวลาลืม บุ๋น เปรม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธีรภัทร์ วทัญญุภาพเรียบเรียง: อดุลย์ เกตุสังเคราะห์, ต้อม เฉลิมชัย

C G/B | Am F |
C G/B | Am F |

เสียงใจยังคงCวนเวียนเรียกเธอG/Bซ้ำ ๆจากวันนั้Amนที่เธอจากไกGยังคิดถึFง และยังEmห่วง ห่วงใยDmแต่เธอเรื่อยมG

จากวันนั้Cนที่เธอจากไกG/BจากคนรัAmกก็กลายเป็นเลิกGราฝากแต่แผFล.. ให้ฉัEmนต้องทนปวดDm Gใจ

ก็ชีวิEmต..ทั้งชีAmวิต.. มีแต่เธEmอ..อยู่เรื่อยAmมาจะเหนื่อยจะร้อDmนลืมตาตื่นมFาก็มีแต่เธGอ..

แค่ขอเวลาสักพัCก ให้ลืมความรัEmกมันไม่ง่Am Gาย..ก็คนทั้งคFน ใจทั้งใEmจ สมอDmงมันลืมช้Gตั้งครึ่งชีวิCตที่เราได้ใEmช้ร่วมกันAm Gมา..ช่วงเวลFาที่เคยให้EmกันภาพฝัFนที่ให้ฉัGน ฉันลืมไม่ไ(C) (G)หว..

 E  ก็คนเคยรัก ผูกพัAmนกันมาตลอดGเวลา   ทุกกาFรกระทำตอกย้ำว่า..ฉันเคGยมีเธอ..เสมอ

F | Em |Dm G | C |
F | Em Am |Dm F | G |

* | ** | ** |

C G/B | Am G |

ช่วงเวลFาที่เคยให้Emกันคำว่ารัFกที่เธอให้ฉัGน ฉันลืมไม่ไหว..

C G/B | Am F | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - ขอเวลาลืม บุ๋น เปรม - YouTube

เนื้อเพลง ขอเวลาลืม บุ๋น เปรม เสียงใจยังคงวนเวียนเรียกเธอซ้ำๆจากวันนั้นที่เธอจากไกล ยังคิดถึง และยังห่วง ห่วงใยแต่เธอเรื่อยมา จากวันนั้นที่เธอจากไกล จากคนรักก็กลายเป็นเลิกรา ฝากแต่แผล ให้ฉันต้องทนปวดใจ ก็ชีวิต ทั้งชีวิต มีแต่เธอ อยู่เรื่อยมา จะเหนื่อยจะร้อนลืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอ แค่ขอเวลาสักพัก ให้ลืมความรักมันไม่ง่าย ก็คนทั้งคน ใจทั้งใจ สมองมันลืมช้า ตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมา ช่วงเวลาที่เคยให้กัน ภาพฝันที่ให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว ก็คนเคยรัก ผูกพันกันมาตลอดเวลา ทุกการกระทำตอกย้ำว่า ฉันเคยมีเธอ เสมอ ช่วงเวลาที่เคยให้กัน คำว่ารักที่เธอให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว